”Ta bort vinstkravet från Sjöfartsverket”

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, Jan Hanses, vd Viking Line, Niclas Mårtensson, vd Stena Line, Ragnar Johansson, vd Svenska Orientlinien och Anders Källsson, vd Erik Thun presenterar förslag till långsiktigt hållbara förutsättningar för sjöfartens framtiden i nedanstående debattartikel.

Relaterade artiklar

Vikten av hållbara transporter och viljan att flytta över gods från väg till sjöväg har lyfts av regeringen i regeringsförklaringar, budgetpropositioner, infrastrukturpropositioner och i den maritima strategin. Men dessa ambitioner saknar konkreta åtgärder. Det leder till en försämrad konkurrenskraft för såväl våra import- och exportberoende företag som för sjöfarten. Hur är det möjligt samtidigt som statsminister Stefan Löfven talar om att stärka exportindustrin och klimatminister Isabella Lövin vill minska transporternas miljöpåverkan.

I kommande godsproposition har regeringen chansen att visa handlingskraft och presentera ett hållbart förslag som stimulerar vattenvägens transportlösningar.

Ett av problemen är att Sjöfartsverket dras med en allvarlig ekonomisk obalans. Verket ska generera vinst till statskassan eftersom man är ett så kallat affärsdrivande verk. Denna vinst ska betalas av sjöfarten via allt högre avgifter. Detta trots att regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att se hur man kan stärka sjöfartens konkurrenskraft och nyttja den kapacitet och potential som sjöfarten står för. Politisk vilja och politisk handling hänger inte ihop!  

Sjöfartsverkets dåliga ekonomi beror bland annat på en ökande pensionsskuld till sina anställda. När regeringen i samband med årsskiftet väljer att inte förlänga stödet till Sjöfartsverket måste därmed sjöfartens avgifter höjas. Förslaget med höjda avgifter har fått kraftig kritik från enade remissinstanser. 

Bland annat skriver Näringslivets Regelnämnd att de ökade kostnaderna får allvarliga effekter för den svenska sjöfarten och kan leda till stora problem för svensk basindustri. SSAB menar att en höjning av avgifterna ytterligare urholkar konkurrenskraften för svenskt näringsliv. 

Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och IKEM motsätter sig att Sjöfartsverkets pensionsskuld ska vältras över på transportköparna och menar även att konsekvensutredningen av förslaget är obefintlig. Även systermyndigheten Trafikverket fruktar att sjöfartens konkurrenskraft reduceras med föreslagna åtgärder. 

De år Sjöfartsverket gjorde positivt resultat skickades överskottet till statskassan, istället för att göra tillräckliga avsättningar för att klara de framtida pensionerna. Avgiftshöjningarnas påverkan på konkurrenskraften kommer att skapa en negativ spiral med minskad sjöfrakt, vilket skulle tvinga Sjöfartsverket till allt kraftigare avgiftshöjningar i syfte att säkerställa sina intäkter.

Befolkningsökning och ekonomisk tillväxt leder till ökade godstransporter samtidigt som transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Minskade transporter är inte en möjlig väg att gå, istället måste vi säkerställa att transporterna sker med lägre utsläpp. Svensk sjöfart är världsledande vad gäller innovativa fartyg med mindre utsläpp, en konkurrenskraftig sjöfart är därmed avgörande för klimatet, industrin och exporten.

I kommande godsproposition har regeringen möjlighet skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för sjöfartens framtid. Därför har vi, branchorganisationen Svensk Sjöfart tillsammans med våra rederier bland andra Viking Line, Stena Line, Svenska Orient Linien, och Erik Thun AB, i ett brev till regeringen presenterat förslag på lösningar: Ta bort Sjöfartsverkets vinstkrav till statskassan och skapa incitament till miljöförbättrande åtgärder. Det kan ske genom medfinansiering motsvarande det belopp som branschen själva avsätter. Via dagens miljödifferentierade farledsavgifter fonderar sjöfarten medel som skapar rabatter för de fartyg som tar extra miljöhänsyn. 

En överflyttning av transporter från väg till sjö kräver handling. Det kräver bättre villkor för dem som väljer att gå först och visa vägen.

Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart
Jan Hanses, VD Viking Line ABP
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Ragnar Johansson, VD Svenska Orient Linien AB
Anders Källsson, VD Erik Thun AB

Synpunkter på debattartikeln? Skriv gärna i kommentarsfältet och gör din röst hörd! Tänk dock på att vi läser igenom och granskar alla inlägg varför det kan ske en viss fördröjning från det att du kommenterar tills det att kommentaren publiceras. Tänk gärna också på att om du skriver en kommentar så accepterar du våra regler för kommentering.


Lämna en kommentar på "”Ta bort vinstkravet från Sjöfartsverket”"

Hittills finns det 12 kommentarer. Samtliga kommentarer granskas i förhand innan publicering.
Läs våra regler för kommentering!

 • Jag har för mig att en del partier protesterar mot att företag går med vinst. De brukar hävda något i stil med ”förbud vinst i välfärden”. Har även för mig att vissa statsråd stämt in i den kören.
  Så nu har dessa partier och företrädare möjlighet att visa att de är emot vinst i välfärden genom att ta bort kravet på vinst hos denna myndighet! Och andra myndigheter för den delen med.

  Jag gissar dock att det blir som det brukar. Nämligen att inget händer just för att tomma burkar skramlar mest.

 • Rolf B Bertilson Svara

  Det här inlägget är viktigt av många anledningar. Det ekonomiska kravet på Sjöfartsverket måste tänkas om för att jämförelsen mellan land – och sjötransporter skall bli någorlunda neutral. De som fraktar gods på land, har för vägar och järnvägar exempelvis inget eget underhållskrav på själva nätet. SjöV har ansvaret för alla farleder i Sverige -även de som användas endast av fritidsbåtar. SjöV har ansvaret för all isbrytning inkl. upprätthållandet av en vettig isbrytarflotta.
  Förhållandena mellan land och sjö är väsensskilda och bör neutraliseras på ett eller annat sätt.
  Beträffande gamla pensionsåtagande, som bl a uppstått för att klara ett vinstkrav även under särskilt tuffa tider, borde staten kunna soppa bort på en gång.

 • Bosse Nilsson Svara

  Att ha vinstkrav på samhällsviktiga funktioner som verket, posten, telia mm leder bara till problem. Sluta snacka och börja fungera, tänk efter före.

 • Göran Nyberg Svara

  Man kan undra varför just Sjöfartsverket skall vara vinstgivande. Sjöfarten borde likabehandlas med väg och järnväg och därmed borde samma regler gälla för Sjöfartsverket som för Trafikverket.

 • Ragnar Johansson Svara

  Känner mig manad att kommentera Brutus Perssons inlägg där vi som undertecknade debattartikeln anklagades för hyckleri.
  Ett svenskt bolag med säte i Sverige betalar svensk bolagsskatt oavsett fartygens flagga.
  De rederier vars representater har skrivit under debattartikeln verkar i allra högsta grad i Sverige, och betalar därmed skatt här.
  Dessutom är det så att farledsavgifter betalas av alla fartyg som anlöper svensk hamn oavsett flagga och rederiernas hemvist.

  • Brutus Persson Svara
   @Ragnar Johansson:

   Skriv en kommentar…Jag menar att de svenska redarna nu har fått igenom tex. tonnageskatten som efterfrågats i decennier. man har även fått igenom en hel del annat. Men än så länge finns det väl inte ett enda fartyg som kommit in under svensk flagg eller ens lovats att komma in. Tvärtom, så har handelsflottan minskat ytterligare under svensk fana sedan beskedet om tonnageskatt kom. Jag vet att det betalas boalgasskatt. Men vad bidrar de flesta svenska redare med till samhället idag? Ja , inte är det väl särskilt mycket arbetstillfällen i alla fall. Man åker runt den svenska kusten med falsk flagg på flertalet av sina fartyg och bemannar med billigare utländsk besättning. Kan förstå det ur en rent affärsmässig synvinkel. men tycker att det är dags att leverera något tillbaks till det svenska samhället snart. Man kan inte bara ställa krav efter krav och diktera eller önska hur svenska myndigheter skall sköta och finansieras. och ta emot utan att leverera någonting tillbaks som märks . BOlAGSSKATTER OCH DYLIKT, JAVISST. MEN VART TOG DEN SVENSKA SJÖMANNEN VÄGEN? De redare som har flaggat ut rubbet och bara har ett kontor kvar i Sverige borde ha en lägre svansföring när det gäller att ställa fler krav på svenska myndigheter. Ingen vetenskaplig sanning men en åsikt. Tack för ordet!

  • @Brutus Persson:

   Hej Brutus,
   Har du någon gång funderat på varför företag flyttar från Sverige? I dagarna läser vi om att Ericsson säger upp 3000 personer och flyttar tillverkning från Sverige. Findus skall också flytta från Sverige. Faktum är att bolag efter bolag flyttar, förutom de som arbetar lokalt. Än så länge har ju ingen lyckats klura ut hur hemtjänst skall kunna utföras från ett billigare land.

   Så länge som vi har extremt höga skatter och löner jämfört med andra länder så kommer företag flytta. Jag gillar det inte, men inser att så ser verkligheten ut. Och man måste anpassa sig till verkligheten.

   Storbritannien avser att sänka sina bolagsskatter till lägsta i Europa. Irland har sedan länge pressat skalan neråt. Vår finansminister är endast upprörd och sur. Hur hjälper det om man inte inser problemet?

  • Brutus Persson Svara
   @Anders Strömstedt:

   Hej Anders!
   Självklart skall företag gå med vinst. men jag tror inte att lösningen är ett ”race to the bottom” med löner och skatter heller.Vart hamnar vi då i slutändan? Dessutom är det naturligtvis oroväckande om enskilda länder i Europa börjar med skattedumping med enda syfte att sno åt sig jobb från andra länder. Beträffande Storbritannien har vi ju inte sett ett Brexit än Om det ens blir av.. Och hur kommer EU att agera mot ett sådant förfarande från en avhoppad medlem? Tror det kan bli ganska trist för Britterna faktiskt .Men det var inte det den här debatten skulle handla om. Jag reagerar på redarnas ständiga kravlistor och hittills i alla fall, dåliga gensvar på det de faktiskt fått igenom.

  • @Brutus Persson:

   Hej Brutus,
   I Sveriges fall, för det är ett fritt fall, så är vi extrema i vår tro att höga skatter leder till bra välfärd. Skatteanpassning måste till för att företag skall stanna. Och det handlar inte om ett ”race to the bottom” utan att vi måste ha samma villkor som övriga länder. För annars flyttar de företag som kan flytta. Vilket vi sett tydligt inom sjöfarten, åkeriföretagen, tillverkningsföretagen osv. När färdtjänst- och taxiväxlar placeras i andra länder kan man verkligen börja fundera på vad som händer.

   Det Sverige måste göra är att anpassa kostnaderna efter inkomsterna och inte tvärtom som sker idag. För skattebasen blir mindre och mindre ju högre skatten är. Pröva tankemässigt att ha en skattesats på 100%. Skulle du fortfarande jobba då?

   Många av er kommer säkert ihåg finansminister Ringholm som höjde matmomsen och därmed räknade med 2 miljarder extra intäkter till statskassan. Utfallet blev tvärtom samt att i runda slängar 10 000 arbetsplatser försvann från lunchrestaurangerna. För vad han inte räknat med var att folk slutade gå ut och äta lunch. Och därmed försvann kundunderlaget för dessa restauranger. De som tjänade på den höjda matmomsen var dock vitvaruföretagen som fick sälja fler mikrovågsugnar…

   Sverige måste anpassa sina utgifter till inkomsterna. Det finns en hel uppsjö av verksamheter som inte är viktiga för välfärden och kan avvecklas.
   Tråkigt, men avgörande för att det skall finnas någon välfärd kvar.

 • Brutus Persson Svara

  Det vore väl passand e om de som är ivriga att debattera och ställa krav på svenska myndigheter, också verkade i Sverige. Och inte som nu, ha allt utflaggat för att bl.a. slippa betala skatt i Sverige. Sluta hyckla!

 • Nisse Nypon Svara

  Ett första steg till stabilare finanser för Sjöfartsverket skulle vara att låta dom hantera pensioner på samma sätt som andra företag, dvs. sätta in pengarna hos SPV. Idag skall pensionsmedlen redovisas i SjöV bokföring och varje ränteändring eller förändring av SPV prognoser påverkar direkt Sjöfartsverkets ”resultat”, ibland med över hundra miljoner.