Helsingborgs hamn.

Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Sveriges Hamnar lockoutar hamnarbetare

Sveriges Hamnar utökar sina motåtgärder som svar på Svenska Hamnarbetarförbundet varsel om strejk.

Det var i början av förra veckan som Svenska Hamnarbetarförbundet varslade om strejk i Helsingborgs hamn och i roroterminalen i Göteborgs hamn från den 6 juli. I slutet av förra veckan meddelade Sveriges Hamnar att man utökar sina motåtgärder genom en spegellockout.

– Sveriges Hamnar har erbjudit Svenska Hamnarbetarförbundet ett kollektivavtal som är likalydande det Hamn- och Stuveriavtal som Sveriges Hamnar har ingått med Svenska Transportarbetareförbundet (ett så kallat andrahandsavtal), precis som Svenska Hamnarbetarförbundet har tecknat två gånger tidigare, säger Johan Grauers, förhandlingschef vid Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

”Vi kommer att svara”

Enligt Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet trots medling och erbjudande om ett nytt andrahandsavtal valt att tacka nej och istället utökat sina stridsåtgärder.

– Hamnarbetarförbundets utökade stridsåtgärder handlar till stor del om att tränga undan det redan existerande avtalet med Transportarbetarförbundet. Vi kommer att svara på detta, säger Johan Grauers.

Berör Hamnarbetarförbundets medlemmar

Sveriges Hamnar varslar om en så kallad spegellockout som omfattar samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar på fyra platser. Spegellockouten gäller Helsingborgs Hamn och Gothenburg Ro/Ro Terminal den 6–11 juli samt APM Terminals Gothenburg och SCA Logistics i Holmsund den 9–11 juli.

En spegellockout innebär att arbetsgivaren lockoutar de arbetstagare som facket tagit ut i strejk. Åtgärden innebär i detta fall att berörda medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet är utestängda från arbete utan lön.