IMO:s generalförsamling.

Fotograf: IMO

Kategori: Politik

Beskedet: Sverige kandiderar till IMO:s råd

Sverige kandiderar till en plats i sjöfartsorganisationen IMO:s råd, som är organisationens verkställande organ. Det meddelade regeringen under torsdagen.

I december kommer nya medlemmar att väljas in i FN:s sjöfartsorganisation IMO:s råd. Valet sker vid IMO:s generalförsamlings 32:a session. Sverige har varit medlem i IMO sedan organisationen grundades och större delen av tiden som rådsmedlem, dock inte under den senaste mandatperioden.

I dag torsdag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att Sverige på nytt kandiderar till rådet.

Ökad sjösäkerhet

Ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten är frågor som Sverige driver i IMO, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

IMO:s generalförsamling utgörs av samtliga IMO:s 174 medlemsstater och de träffas vartannat år. Rådet har 40 medlemmar. 

”Viktigt att Sverige får fortsätta delta”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger i pressmeddelandet att det är viktigt att Sverige har möjlighet att påverka IMO genom rådet.

– Sverige är ledande i klimatomställningen och i arbetet med överflyttning av transporter från väg till sjöfart. Vi har också en rik sjöfartstradition och i dag sker cirka 90 procent av Sveriges import och export via sjöfarten. Genom vårt deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. Det är därför viktigt att Sverige får fortsätta delta i IMO:s råd, säger Tomas Eneroth.