Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Stockholms Masthamn förnyar

Stockholms Hamnar och Viking Line har investerat i en ny speditionsbyggnad för Viking Lines cargotrafik i Masthamnen i Stockholm. 

Den nya speditionsbyggnaden står nu färdig i Masthamnen och ersätter Viking Lines äldre cargobyggnad som ska rivas för att skapa fler uppställningsytor för rullande gods, som långtradare och lastbilar. 

Uppställningsytor

Förutom den nya byggnaden har nya uppställningsytor skapats som tillsammans med byggnaden effektiviserar och optimerar flödet på hamnplan, uppger Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.

Bättre arbetsmiljö

Anne Staf, terminalchef på Viking Line, säger att de är mycket nöjda med att nu kunna erbjuda sina kunder en betydligt bättre lösning i hamnen.

– Vårt samarbete med Stockholms Hamnar fungerar väldigt bra och vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda våra kunder en betydligt bättre lösning. Personalen har också fått en väldigt fin och trivsam arbetsplats, säger hon.

Byggnaden har robusta väggar och tak för att hålla ute bullret från hamntrafiken och skapa god arbetsmiljö för personalen. Stora glaspartier ger dem god personalen överblick av verksamheten på hamnplanen.

Stor roro-hamn

Stockholms Hamnars olika hamnar hanterar årligen 9,6 miljoner ton gods varav 7,2 ton går med roro-trafik.