Stenas fartyg sjösattes i St Petersburg

Den 21 december sjösattes vid Baltic Shipyard i St Petersburg skrovet till det ro-pax-fartyg som beställts av Stena från Fosen Mekaniske Verksteder A/S. Nybygget skall utrustas i Norge och opereras av Stena RoRo. Det 212 meter långa och 26,7 meter breda fartyget har fem lastdäck. Beställningen är värd USD 20 miljoner. Nästa fartyg i serien skall sjösättas i maj 2006.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.