Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Stena Line lämnar Danmarksterminalen

Stena Line lämnar Danmarksterminalen i Göteborg – området ska användas för stadsutveckling.

Nu står det klart att Stena Line kommer att lämna det eftertraktade färjeläget vid Masthugget som rederiet använder för sin trafik till och från Frederikshamn, detta framgår i det nya avtalet med Göteborgs Hamn. Området ska användas för stadsutveckling inom visionen om centrala Älvstaden.

Det nya avtalet för Masthuggsterminalen gäller från 2015 och stäcker sig till 31 december 2019. Därefter upphör avtalet och Danmarksfärjorna får då helt enkelt omlokaliseras.

– Vår verksamhet spelar en viktig roll både vad gäller turism och varuflöden mellan Göteborg och kontinenten.  Ur ett turistperspektiv är det beklagligt att vi i framtiden inte kommer att anlöpa ett innerstadsläge, men avtalet ger oss möjlighet till framtida rationaliseringsvinster genom samlokalisering av vår Tysklands- och Danmarkstrafik på Majnabbe, säger Michael McGrath Chief Operating Officer på Stena Line.

Östra delen lämnas över

Avtalet för Tysklandsterminalen i Majnabbe gäller i tio år från 2015 med möjlighet till förlängning.

– Vi kommer nu att sätta oss ned med Stena Line och utreda var Danmarkstrafiken ska placeras efter 2019. Ett huvudspår är samlokalisering i Majnabbe. Det är fortfarande ett centralt läge med goda kommunikationer in till city med buss och spårvagn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Det nya kortsiktiga för avtalet för Danmarksterminalen innehåller också en tidigare aviserad förändring, nämligen att den östra delen av terminalen överlämnas till staden 2015. Det handlar om ett cirka hundra meter långt område närmast Rosenlundskanalen.

Avtal tecknades 1989

I samband med att Göteborgs Hamn sade upp det gamla avtalet med Stena Line, det tecknades redan 1989, om Danmarksterminalen, Tysklandsterminalen samt färjeläget i Frihamnen i oktober 2012 flaggade Göteborgs Hamn för stora förändringar.

– Vi måste se över avtalen i sin helhet. Mycket har hänt sedan de tecknades. Färjebranschen har utvecklats, hamnen har fått en ny organisation och staden har visioner för älvstaden som inte fanns för tjugofem år sedan, sa Sven Hulterström, styrelseordförande i Göteborgs Hamn AB.

Kommentarer

 • Anonymous

  ja döda innerhamnen fullständigt, helt öde efter detta.

 • Anonymous

  Äntligen, kan Göteborg växa mot vattnet!

 • Anonymous

  Fantastiska nyheter för Göteborg.

 • Jan-Erik Mehtola

  Förstår om Stena föredrar Majnabbe. Men för turisterna vore Bananpiren ett bättre alternativ. Ett kliv över älven och man har tillgång till centrum och alla turistattraktioner. Men i dessa ”fuel saving” tider väger väl detta ganska slätt:-)

 • Matrosen

  Tråkigt att Stena tappar Masthugget, och man blir irriterad på Göteborgs anti-sjöfartsplaner ska staden bli ett dockskåp? eller vad är det frågan om?
  Uttnyttja vår älv istället för att ödelägga den!

 • Anonymous

  En skam att flytta vår Danmarksterminal! Göteborg – Sjöfartsindustrin (100 – 0).

 • Anonym

  Se bara till att bygga tillräckligt många caféer åt före detta Stena-anställda att sitta på då linjerna läggs ner… För det är väl så visionen om älvstranden ser ut?

 • Anonymous

  Härligt att människorna får ta över eller? synd bara att Göteborgarna inte inser va det går miste om. Tyvärr är detta en utveckling i hela värden, fartyg ska finnas men inte synas, de ska ligga så långt i från stan som möjligt.

 • Göteborg

  Med Anneli Hultén och Kia Andreasson vid rodret kan man vänta sig vad som helst.Alla ska kalla sina barn för Hen och köra en Prius men Sjöfart och Industri är mindre viktigt…

 • Förste Reparatör

  Titta bara på Norge, där varje liten by med självaktning har kryssningstrafik och skärgårdsbåtar ända in till centrum.

  • Sednatho

   Ja, kryssningsbåtar o skärgårdsbåtar..men inte stora lastbils o personbils områden, som utestänger vanligt folk från kontakt med vattnet, det är den stora skillnaden..inte typ s/s Bohuslän o hennes persontrafikssystrar, helt enkelt!

   • Henrik Andersson

    ”Utestänger vanligt folk från kontakt med vattnet”, verkligen? Tänkte bara i all välmening upplysa dig om att det redan finns kilometervis med fina gångbanor längs vår älv. Känns det viktigt för dig att kunna gå just där det råkar ligga ett färjeläge? Men, visst, om dina promenader genererar mer intäkter till staden än Stena Line bör vi omgående flytta på terminalen.

 • Göteborg

  I alla Europeiska Hamnstäder Hamburg,Bremerhaven,Rotterdam,Antwerpen och Zeebrugge sträcker sig Kajerna långt upp i städerna,det har sin charm men inte i Göteborg här ska det byggas en Riviera parallellt med Älven.Klart att Stena personalen kan sitta och fika i Haga och åka Västlänken fram och tillbaka..

 • Insatt

  Hehe, tror ni att Stena gett upp de kajerna om det inte velat ge upp dem???

  Klar att Stena inte vill ha de kajerna längre, Stenas danmarktrafik har gått kräftgång i flera år och de små synnergier de kommer få att flytta ihop med tysklandstrafiken måste de utnyttja. Säga upp lite personal, minska kontor och lokal ytan markant mm kommer vara mycket värt, samtidigt som de kan gå ut och säga att Stackars Stena blir bortknuffat från Masthugget.

  De är inte direkt offer i detta Stena Line.

 • Anonymous

  Nu finns det snart ingen sjöfart kvar i gbg

 • fd matros

  sorgligt att man tar död på en levande innerstad likt detta och kommer göra ett fiasko likt många andra svenska städer. ett monument över en misslyckad fd politiker….

 • Per Nilsson

  Göteborg är var det är tack vare industrin som kom tack vare hamnen. Visst är Göteborg en upplevelse stad idag också men tar man bort det viktiga benet sjöfart så konkurerar man med andra vassa städer blir man nog varse. Hamburg, Liverpool, Amsterdam, Barcelona,Genua m.m klarar galant att satsa på sjöfart och industri och ändå vara enormt attraktiva att besöka för turister. Det måste inte vara antingen eller som många politiker och invånare i Sverige tror.

 • Rolf B Bertilson

  Under min tid i Sjöfartsverket utarbetade vi i samarbete med Länsstyrelssen i Göteborg och Bohus län en rapport över Riksintresset Göteborgs hamn. I denna rapport framgår klart och tydligt att Stenas Danmarksterminal ingår i Riksintresset. Stena line kan därför inte tvingas flytta från terminalen förrän en av Stena acceptabel annan plats har tagits fram för trafiken.

 • Kalle Berntson

  Fel, det är inte ut-veckling. Det är av-veckling.
  Vi lever numera i akdemikernas paradis.

 • Rob

  Med tanke på att Stena har två terminaler. Samt att Stena inte satsar på passagerartrafik. Så kan man lika gärna flytta Danmarksterminalen. En kryssnings terminal finns ju vid frihamnen. Så där har Göteborg likt andra städer redan satsat. Nä Danmarksterminalen kan nog användas till något bättre! // Rob

 • Anonymous

  Även Stena behöver konsolidera sina verksamheter, som många andra gör & har gjort, tiderna förändras..

 • Anonymous

  Jag blir väldigt besviken på detta beslut. Tycker att stena skall få ligga kvar där den är.
  TYCKER DET ÄR BEDRÖVLIGT BESLUT. LÅT STENA VARA KVAR . BOR SJÄLV NÄRA STENA O TYCKER DET ÄR PERFEKT, VILL HA KVAR TERMINALEN DÄR. ÄR INTE INTRESSERAD AV NÅGON ÄLVSTAD. LÅT STENA VARA KVAR…….

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.