Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Stena Line lämnar Danmarksterminalen

Stena Line lämnar Danmarksterminalen i Göteborg – området ska användas för stadsutveckling.

Nu står det klart att Stena Line kommer att lämna det eftertraktade färjeläget vid Masthugget som rederiet använder för sin trafik till och från Frederikshamn, detta framgår i det nya avtalet med Göteborgs Hamn. Området ska användas för stadsutveckling inom visionen om centrala Älvstaden.

Det nya avtalet för Masthuggsterminalen gäller från 2015 och stäcker sig till 31 december 2019. Därefter upphör avtalet och Danmarksfärjorna får då helt enkelt omlokaliseras.

– Vår verksamhet spelar en viktig roll både vad gäller turism och varuflöden mellan Göteborg och kontinenten.  Ur ett turistperspektiv är det beklagligt att vi i framtiden inte kommer att anlöpa ett innerstadsläge, men avtalet ger oss möjlighet till framtida rationaliseringsvinster genom samlokalisering av vår Tysklands- och Danmarkstrafik på Majnabbe, säger Michael McGrath Chief Operating Officer på Stena Line.

Östra delen lämnas över

Avtalet för Tysklandsterminalen i Majnabbe gäller i tio år från 2015 med möjlighet till förlängning.

– Vi kommer nu att sätta oss ned med Stena Line och utreda var Danmarkstrafiken ska placeras efter 2019. Ett huvudspår är samlokalisering i Majnabbe. Det är fortfarande ett centralt läge med goda kommunikationer in till city med buss och spårvagn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Det nya kortsiktiga för avtalet för Danmarksterminalen innehåller också en tidigare aviserad förändring, nämligen att den östra delen av terminalen överlämnas till staden 2015. Det handlar om ett cirka hundra meter långt område närmast Rosenlundskanalen.

Avtal tecknades 1989

I samband med att Göteborgs Hamn sade upp det gamla avtalet med Stena Line, det tecknades redan 1989, om Danmarksterminalen, Tysklandsterminalen samt färjeläget i Frihamnen i oktober 2012 flaggade Göteborgs Hamn för stora förändringar.

– Vi måste se över avtalen i sin helhet. Mycket har hänt sedan de tecknades. Färjebranschen har utvecklats, hamnen har fått en ny organisation och staden har visioner för älvstaden som inte fanns för tjugofem år sedan, sa Sven Hulterström, styrelseordförande i Göteborgs Hamn AB.