Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Stabilt 2018 för Gävle hamn

Även om man inte nådde upp till 2017 års volymer så gjorde ändå Gävle hamn ett stabilt 2018. 

Den totala godsomsättningen över kaj var förra året 5,4 miljoner ton, att jämföra med 5,7 miljoner ton året innan.

Stabilitet i Göteborg

Men 2017 var också ett år, enligt hamnen, präglat av högkonjunktur, oljelager och problem i Göteborgs hamn. 2018 var det lugnare hos Västkustkonkurrenten, vilket innebar att Göteborg fick tillbaka viss trafik samtidigt som högkonjunkturen mattades något och oljan sinade i lagren i Gävle. 

Normalt utvecklingsår

2018 betraktas av Gävle hamn som ett normalt utvecklingsår med en genomsnittlig ökning av den totala godsomsättningen på tio procent, jämfört med 2016. ”Ur det perspektivet har 2018 hållit en uppåtgående kurva som följer tiden och förväntad utveckling gällande total godsomsättning över kaj”, skriver hamnen i ett pressmeddelande. 

Totalt ankom 837 fartyg Gävle hamn och antalet järnvägsvagnar var 38.608.