Skuld till Moskva

Norska P&I-klubben Skuld planerar en etablering i Moskva, dels för affärsutveckling, dels för att serva medlemmar som Sovcomflot och Latvian Shipping Company. Det blir första gången som Skuld startar verksamhet i Östeuropa, men eftersom man nu har fartyg med ett totalt brutto på fyra miljoner från denna region i sin flotta har den ökat i betydelse. Latvian Shipping blev medlem vid årets förnyelse när rederiet lämnade UK Club och Gard. De senaste siffrorna visar att Skuld har ökat sin flotta till totalt 60 miljoner brutto, varav 35 miljoner brutto från rederier och 25 miljoner brutto är befraktartonnage.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.