Fotograf: Khatanga Maritime Trade Port

Kategori: Tank | Haveri

Skadat tankfartyg på drift i Arktis

Ett skadat tankfartyg fullastat med dieselolja driver omkring i Norra ishavet och väntar på hjälp efter att ha kolliderat med ett isflak. Ingen olja uppges ha läckt ut, men fartygsägaren får skarp kritik för att utsatt både besättningen och den känsliga miljön för stora faror. 

Det var den 4 september som det ryska tankfartyget Nordvik körde in i ett isflak under seglats i Matisensundet strax norr om Taymyrhalvön, då fartyget var på väg från Obviken till hamnen i Khatanga. Vid kollisionen fick Nordvik ett hål i en av sina elva ballasttankar och började då ta in vatten. Hålet pluggades så småningom igen med cement, vilket stoppade vatteninträngningen. 

Enligt den ryska administrationsmyndigheten för Norra ishavet ska ingen olja ha läckt ut från den skadade tankern, som vid tillfället var fullastad med 4.944 ton dieselolja.   

Nordvik driver nu omkring i Matisensundet i väntan på att tankern Boris Vilkitsky ska anlända och ta över lasten. 

Bröt mot reglerna 

Enligt de ryska myndigheterna hade Nordvik tagit sig in i områden man inte hade tillstånd för. Nordvik har nämligen isklass 1 och hade därmed bara tillstånd för att segla i Karahavet och Laptevhavet under lätta isförhållanden och då endast under eskort av en isbrytare. 

Istället tog man sig i farvatten med medelsvåra isförhållanden utan eskort av någon isbrytare, något som nu kritiseras hårt av de ryska sjömännens fackförbund. 

Hot mot miljön

– Incidenten var ett direkt hot mot såväl sjömännens liv och som ekosystemet i Arktis, säger Aleksander Bodnya, ordförande för det ryska fackförbundets Östersjöavdelning, i ett pressmeddelande. 

Enligt de ryska sjömännens fackförbund är myndigheternas system för eftersökning och räddning inte ännu helt utbyggt i det område där incidenten inträffade, något som innebär att en incident skulle kunna få allvarliga konsekvenser.  

– Stora mängder dieselolja skulle kunna läcka ut i havet och det är fortfarande inte helt klart vem som då ska rycka ut för att göra rent i området, säger Aleksander Bodnya, som är mycket kritisk mot fartygets ägare för man utsatt såväl besättning som den känsliga arktiska miljön för stora faror. 

– Fartyg som det här borde inte få segla i Norra ishavet, eftersom man inte klarar av isförhållanden däruppe, säger han. 

Förhandling pågår  

Enligt de ryska myndigheterna förhandlar nu fartygets ägare Khatanga Maritime Trade Port med Atomflot om att en atomisbrytare ska eskortera Nordvik till hamnen i Khatanga.     

Tankfartyget Nordvik är byggt i Bulgarien 1985, är 138 meter långt och är på 6.403 dwt. 

Kommentarer

  • Anonymous

    I Ryssland finns Gulag. Skicka hela bolagsledningen dit på 30 år vardera. Det kommer ha en omedelbar och långsiktig effekt på rederier att ta risker i arktis…

  • Andreas Åsenholm

    Ser är inte frågan om utan när det kommer inträffa en olycka som kommer bli större än Exxon Valdes olyckan.Sverige kan spela en nyckelroll i säkerhetsarbetet som berör Arktis.förutsättningarna till att bli en drivande aktör är goda då Sverige inte behöver driva egna geopolitiska intressen som andra länder (Ryssland,USA,Canada, Norge mm).

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.