Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning

Sjömätning får finansiering

Sjömätningsprojektet FAMOS ska kartlägga Östersjöns och dess djup. Nu har projektet fått ytterligare stöd och säkrat finansiering fram till 2018.

FAMOS är ett projekt, lett av Sjöfartsverket, som ska kartlägga djupet i stora delar av Östersjön. Projektet görs tillsammans med sex andra länder runt Östersjön. Projektet har pågått sedan 2014 och kommer pågå fram till 2020.

Nu har projektet fått ytterligare finansiering från EU-fonden CEF, Connecting Europe Facility, som säkrar att projektet kan hålla på fram tills 2018.

”Mycket glädjande”

– Det är mycket glädjande att vi nu fått medfinansiering så att vi kan fortsätta med det här unika samarbetsprojektet och se till att Östersjön blir modernt sjömätt för en effektivare sjöfart. Kunskapsunderlaget som dessa djupdata utgör kan också vara till nytta för miljökartläggning, havsplanering och andra kommersiella satsningar i havsmiljön, säger Benjamin Hell, projektledare för FAMOS vid Sjöfartsverket.

Östersjön är idag en av världens mest trafikerade områden med cirka 2.000 fartyg som befinner sig inom dess gränser permanent. Men stora delar av havet är inte sjömätt med moderna tekniker, något som FAMOS-projektet nu håller på att göra. Sammanlagt ska cirka 100.000 kvadratkilometer mätas.

Squateffekten

Enligt Sjöfartsverket kan den nya djupdatan påverka och förändra rutterna som handelssjöfarten tar idag.

– Ett fartyg som rör sig i grunda vatten sugs ner mot botten och undertrycket ökar ju högre fart fartyget håller. Fartyget får större djupgående ju grundare vatten det rör sig i. Denna effekt kallas för squat och den märks redan vid fem gånger ett fartygs djupgående, säger Benjamin Hell.

För ett fartyg som har ett djupgående på tio meter innebär det att squateffekten märks redan när fartyget rör sig över 50 meters djup. Tumregeln är att ju större djupgående ett fartyg har desto mer bränsle förbrukar det.

Påverkar driften

– Det finns stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med att kunna planera sjöfartens rutter utifrån djupdata. Att ha djupt vatten under kölen kan ha betydelse för ett fartygs driftsekonomi, antingen genom att en bränslesnålare rutt kan användas eller att fartyget kan lasta mer. Den kortaste vägen över Östersjön behöver alltså inte vara den mest effektiva vägen, säger Benjamin Hell.

FAMOS är en förkortning för Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Sea och förutom Sverige deltar också Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Danmark i projektet.

Projektet är uppdelat i tre delar. FAMOS Freja som pågår 2014–2016, FAMOS Odin som pågår 2017–2018 och FAMOS Thor som pågår 2019–2020. Det aktuella finansieringsbeslutet gäller FAMOS Freja.