Panel på temat "Hur blir vi attraktivare arbetsgivare?". Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamnar, Elin Kristensson, vd Northern Offshore Services och Northern Energy & Supply, Christina Palmén, ordförande Wista Sweden och Margareta Jensen Dickson, personalchef Stena Line.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Arbetsmarknad

”Sjöfarten når ut till alldeles för få”

Hur gör vi sjöfarten synlig och attraktiv för unga att söka sig till? Det är tiotusenkronorsfrågan när Världssjöfartens dag firas i Göteborg.

Under torsdagen firades Världssjöfartens dag med ett seminarium i Göteborg. Den årliga högtiden instiftades av IMO och uppmärksammas världen över.

I Göteborg inleder man med panelsamtalet ”Nu sätter vi fart på Sjöfartssverige” där riksdagspolitiker Johanna Rantsi (M) ställer frågor till fyra experter från branschen: Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening, Eric Tedesjö, vd Sveriges Hamnar, Ingela Berntson, vd Skärgårdsredarna och Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Berit Blomqvist talar om sjöfartens roll i framtiden och menar att den blir allt viktigare. 

– Alla godsvolymer ser ut att växa, och de kan inte växa på väg och järnväg, säger hon. 

 • Berit Blomqvist är ordförande i Maritimt Forum som arrangerar Världssjöfartens dag i Sverige.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Riksdagspolitiker Johanna Rantsi (M) sitter i riksdagens maritima nätverk. Under Världssjöfartens dag modererade hon en panel på temat ”Nu sätter vi fart på Sjöfartssverige”.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Seminariet hölls på Lilla Bommens konferensanläggning i Göteborg.

  Fotograf: Klara Johansson

Hamnar som energinoder

Eric Tedesjö tar upp hamnarnas framtida roll som energinoder.

– Vi ser fler och fler hamnar som utarbetar strategier i den riktningen. Hamnarna kan tillverka och leverera energi och effekt till fartyg, fungera som hubb för havsbaserad vindkraft och erbjuda energilagring, säger han.

Ingela Berntson pratar om de utmaningar som skärgårdsrederier står inför, med grön omställning och ny teknik som elektrifiering, och Anders Hermansson talar entusiastiskt om industrins utveckling i norr och sjöfartens betydelse i det sammanhanget.

Bra näringsvillkor efterlyses

När Johanna Rantsi frågar vad branschen vill ha från politiken, handlar panelens svar om att skapa bra närings- och konkurrensvillkor, se över lagar och förordningar kring kompetensförsörjning, stöd i energiomställningen och översyn av regelverk när det gäller elektrifiering och infrastruktur.

Årets IMO-tal hålls av Maria Gelin, enhetschef på Transportmarknadsenheten på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet, på temat att det är 50 år sedan Marpol-konventionen för miljöskydd kom.

Emily Gyllenspetz, sjöfarare och konstnär, pratar om sjöfartens varumärke. Hon har gett ut en barnbok om sjökaptenen Celi och vill med sitt arbete få barn och ungdomar att få upp ögonen för branschen.

– Om sjöfarten vill att ungdomar ska komma hit, så måste sjöfarten först komma till ungdomarna, säger hon och betonar att branschen behöver ta plats i populärkulturen.

 • Maria Gelin, enhetschef på Transportmarknadsenheten på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet, höll årets IMO-tal.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor på Chalmers tekniska högskola, talade om Marpols arbete idag och framöver. Det gjorde även Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på branschorganisationen Svensk Sjöfart.
 • Emily Gyllenspetz har nyligen gett ut en barnbok om sjökaptenen Celi. Boken riktar sig till åldersgruppen 3–6 år.

  Fotograf: Klara Johansson

Inget vet vad sjöfart är

Fredrik Hjorth, prefekt på sjöfartsutbildningarna på Linnéuniversitetet och Fredrik Olindersson, avdelningschef för sjöfartsutbildningarna på Chalmers, visar statistik på antal sökande till utbildningarna historiskt och idag. De konstaterar att söktrycket behöver öka och talar om hur skolorna arbetar med att synas på mässor. 

– Vi har ett jätteproblem idag när vi träffar ungdomar; de vet inte vad sjöfart är. Vi kan aldrig börja prata om våra utbildningar, utan vi måste först backa tillbaka flera steg och berätta vad sjöfart är, säger Fredrik Hjorth.

Mikael Lindmark, ombudsman på fackförbundet Seko sjöfolk, menar att sjöfarten bara är attraktiv för den som redan känner till branschen. 

– Vi rekryterar inhouse hela tiden. Sjöfarten är attraktiv men vi når ut till alldeles för få, sa han.

Problem med hjärtat

Ett annat problem för branschen, menar Mikael Lindmark, är att många rederier har vad han kallar ett hjärta bakom sig. En grundarfamilj som älskar sjöfart och därmed ser till att rederiet finns kvar oavsett om det är lönsamt eller inte.

– Vi måste komma bort från hjärtat och få upp lönsamheten. Som fackförening blir vi oroliga när hjärtan försvinner, alltså när någon går bort, för då kanske ekonomer tar över och då är inte svensk flagg så attraktivt längre, säger Mikael Lindmark.

 • Fredrik Hjorth, prefekt på sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet.

  Fotograf: Klara Johansson

 • Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk, och Johan Hartler, policyexpert inom kompetensförsörjning på Svensk Sjöfart, pratade om sjöfartens attraktivitet och hur man kan få fler att komma till, och stanna i, branschen.

  Fotograf: Klara Johansson

Dagens sista panel handlar om hur sjöfartsföretag ska bli attraktiva arbetsgivare. Deltar gör Margareta Bosson, vd Stockholms Hamnar, Elin Kristensson, vd Northern Offshore Services och Northern Energy & Supply, Christina Palmén, ordförande Wista Sweden, och Margareta Jensen Dickson, HR-chef Stena Line. 

Margareta Jensen Dickson påpekar att generationen som nu är på väg in, generation Z, ser hållbarhet och omställning som oerhört viktiga frågor när de väljer arbetsgivare. Därför är det viktigt att företag ligger långt fram i det här arbetet.

Mycket arbete pågår

Branschen behöver generellt bli bättre på synlighet och inkludering, menar flera av paneldeltagarna. Christina Palmén ger exempel på projekt som pågår både inom Sverige och internationellt. 

– Det är viktigt att lyfta det som finns på plats och använda oss av det. Det finns mycket lärdomar att dra där, vi behöver inte uppfinna hjulet igen, säger hon. 

Under dagen presenterades även Carolina Kihlström som ny verksamhetschef för Maritimt Forum.

Läs mer om Världssjöfartens dag i nästa nummer av Sjöfartstidningen