Samlat stöd för ökad lotsning i Bälten och Öresund

Intertanko, Intercargo och danska Søfartsstyrelsen har bildat en gemensam lotsanvändargrupp för att lösa problemen som uppstår vid navigering i de trånga farvattnen i Bälten och i Öresund. Sjöfartsorganisationerna kommer att uppmana sina medlemmar att utnyttja lots vid passage till och från Östersjön. Enligt Søfartsstyrelsen hade inget av de 46 fartyg som grundstött under perioden 1 juli 1997 till 1 juli förra året lots ombord. Intertanko har också utvecklat lotsklausuler för både rese- och tidsbefraktning för att få tankerrederierna att delta och för att låta befraktarna ta en del av ansvaret för en säker sjötrafik till och från Östersjön.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.