Rysk-ukrainska gasstriden kan påskynda beslut om polsk LNG-terminal

Oron som skapades av de turbulenta rysk-ukrainska förhandlingarna om gasleveranser blev stor i Polen där det stora beroendet av ryska energiråvaror nu påskyndar behovet av riskspridning. Man planerar att bygga bl.a. en stor LNG-terminal i Swinoujscie eller Gdansk.Båda hamnarna lobbar för att få terminalen. Om det blir beslut om bygge i Swinoujscie, som ligger närmare norska och danska gasleverantörer, så byggs den på östra hamnkanalens sida. 35 hektar har reserverats i Swinoujscie för detta ändamål. Terminalen får kapacitet att ta emot fartyg på 60.000–80.000 ton dödvikt med maximalt djupgående på 13 meter. Två år gamla beräkningar visar att terminalen skulle kosta ca EUR 600 miljoner och ha en årlig kapacitet på 5 miljarder kubikmeter. Man hoppas att terminalen kan vara färdig till 2010.