Kategori: Debatt

Replik: ”Erfarenheter pekar entydigt mot att sex månader är tillräckligt”

Sjöfartshögskolorna vill bemöta de farhågor som Sjöbefälsföreningen i en krönika presenterat kring Fartygsförlagd utbildning för FBVII. Här är Sjöfartshögskolornas replik.

Redan i namnet Fartygsförlagd utbildning anas skillnaden mellan det system som nu föreslås och det system som tidigare varit gällande. Likt det system som gäller för Sjökaptens- och Sjöingenjörsprogrammens fartygsförlagda utbildning ska en längre tid i manskapsbefattning ersättas med utbildning ombord. Erfarenhet visar att detta system kan hålla en hög kvalitet och ge de studerande de erfarenheter som behövs för att kunna påbörja sin karriär till sjöss.

Kravet för att kunna bli antagen till den Fartygsförlagda utbildningen för FBVII är att först ha fullgjort utbildningen Fartygsbefäl klass VII (Sjöfartshögskolan i Kalmar) eller Sjöbefäl klass VII (Chalmers). Det innebär att studenterna kommer med bra teoretiska kunskaper samt färdigheter från bl a simulatorträning. 

Meningen är sedan att studenten ska delta i det dagliga arbetet ombord och i samarbete med handledare och övrig besättning göra de uppgifter som finns beskrivna i en praktikjournal. Många uppgifter görs ”automatiskt” om man låter studenten vara en del av verksamheten ombord. Andra uppgifter kommer att behöva mer handledning.

Att vara handledare åt en student skiljer sig egentligen inte så mycket från att introducera en ny kollega ombord. Uppgiften blir i stort att visa och övervaka de uppgifter som utförs. Under vägen får man då göra bedömningar om vad som är lämpligt eller möjligt att öva. Det här kan variera från fartyg till fartyg och därför kommer man inte att göra all praktik på ett fartyg eller en fartygstyp.

Säkerheten går alltid först och det är, som alltid, befälhavaren ombord som har ansvaret för den. Bedömer man att studenten inte klarat en uppgift eller inte är mogen för det så kan heller inte den punkten i journalen bli godkänd. I det fallet kanske mer tid behövs för att kunskapsmålen ska nås och då beslutar skolan om det.

Rollen som handledare är viktig och ansvarsfull, precis som yrket i övrigt. Vi anser att en bra handledare är en person som är kunnig och trygg i sin yrkesutövning. Har man dessutom en normal förmåga att kommunicera med andra människor så är man nästan ”hemma”. Självklart måste det också finnas en vilja att vara handledare och sprida sina kunskaper och erfarenheter. Uppfyller man dessa grundläggande egenskaper är förutsättningarna för en värdefull tid ombord för studenten mycket goda.

Vi har ett par års erfarenhet av att ge Fartygsförlagd utbildning för FBVII inre fart. Det har skett i begränsad omfattning eftersom endast ett fåtal fartyg varit villiga att ta emot studenter. Dessa erfarenheter pekar entydigt mot att sex månaders utbildning ombord är tillräckligt för att ge studenterna den praktiska grund som behövs för att uppfylla kraven för en behörighet.

Sjöfartshögskolan i Kalmar och Chalmers planerar att innan sommaren erbjuda ett ”handledarforum för FBVII” där vi kan mötas och diskutera hur den Fartygsförlagda utbildningen kan genomföras på ett för alla parter bra sätt.

Sjöfartshögskolorna

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.