Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Juridik | Miljö | Politik

Det stora svavelkaoset

Inget fartyg har åkt dit för brott mot dagens svavelregler – trots mängder av åtalsanmälningar. Transportstyrelsen och Åklagarmyndigheten går i otakt medan regeringen vill se en snabb lösning för att inte SECA-reglerna 2015 ska bli en papperstiger.

Den tolfte oktober 2012 ligger en danskflaggad torrlastare vid kaj i Varbergs hamn då den svenska Transportstyrelsen kliver ombord för en rutinprovtagning av bunkeroljan i dagtanken. Något man gör flera gånger i veckan längs den svenska kusten. Några dagar tidigare bunkrade fartyget 115 ton marin gasolja i Belgien – enligt bunkerkvittot man lämnar över håller sig svavelhalten inom den tillåtna gränsen. Allt ser ut att vara i sin ordning.

Men när oljan analyseras av Transportstyrelsens labb blir svaret ett helt annat – bränslet innehåller mer än dubbelt så mycket svavel som tillåtet. Den tionde januari 2013 inleds därför en förundersökning av åklagare. Men bara några veckor senare, den första februari, läggs förundersökningen ner. Det går inte att bevisa brott.

Historien följer ett tydligt mönster – det håller inte rättsligt. 

– Skälet till att jag har lagt ner utredningarna är att samtliga fartyg har haft kvitto/följesedel från senaste bunkringen som visar på att bränslet ligger inom de tillåtna svavelnivåerna. Om sedan andra bunkeranalyser visar något annat blir det svårt att bevisa uppsåt och styrka brott. Nästan omöjligt. Det är som att du går in i en klädaffär och köper en tröja och får ett kvitto. Då utgår ju du ifrån att du har gjort rätt för dig, säger kammaråklagare Magnus Clase som tagit emot fyra av sammanlagt 17 åtalsanmälningar.

Läs hela av reportaget i Sjöfartstidningen, nummer nio, som kommer ut den 25 oktober. Beställ tidningen här!

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.