Kategori: Politik

Positivt för sjöfarten i finska budgetförslaget

I sitt förslag till budget för 2014 föreslår regeringen i Finland bland annat att mer pengar reserveras för stödet till rederierna för arbetskraftskostnader.

Den finländska regeringens 2014-års budgetförslag till riksdagen innehåller flera poster som vice vd Hans Ahlström på Rederierna i Finland uppfattar som positiva för sjöfarten.

En viktig punkt är att statsstödet för last-och passagerarfartygens arbetskraftskostnader, det vill säga återbäringen till rederierna av uppburna förskottskatter från sjömännen samt arbetsgivarnas andel av de sociala avgifterna och pensionerna, föreslås höjas med EUR 3,7 miljoner till sammanlagt EUR 84,7 miljoner på grund av inflaggningar.

– Hotet från 2011 från regeringens sida om att skära ned dessa stöd med 20 miljoner euro har begravts efter en lång och hård lobbying, säger Hans Ahlström till Sjöfartstidningen.

Vidare föreslås att farledsavgifterna för år 2014 inte kommer att höjas. Stödet för arbetsgivarens kostnader i samband med besättningsbyten samt ombordanställdas semesterresor föreslås bli EUR 1,5 miljoner.

– Detta täcker hälften av resekostnaderna, säger Hans Ahlström.