Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: RoRo

Uppgörelse räddar jobb inom Eckerö

Eckerö Shipping undviker flaggbyten och kan hålla arbetsplatser kvar i Finland genom särskild överenskommelse med sjöfacken.

Eckerö Shippings samtliga fartyg kan tills vidare fortsätta under finländsk flagg tack vare ett ”bemannings- och sysselsättningsfrämjande paket” som Eckerö Shipping, Rederierna i Finland r.f., Finlands Skeppsbefälsförbund, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Sjömansunion gemensamt har kommit överens om.

– Vi kommer att få mixed crew på framför allt de fartyg som seglar på Medelhavet, säger rederiets personaldirektör Lars-Erik Karlsson till Sjöfartstidningen.

Den tidigare aviserade försäljningen av roro-fartyget Transporter kommer inte heller att ske inom januari 2014. Av sysselsättningsfrämjande skäl kommer fartyget att sysselsättas på Medelhavet i sex månader.

– Det ingick i paketet. Vi kör den ett halvt år till och den kommer att trafikera på Medelhavet.

Minskar förluster

Tack vare överenskommelsen kan Eckerö Shipping uppnå en kostnadsmässigt fördelaktigare situation med minskade förluster under 2014, vilket uppges förbättra bolagets möjligheter att konkurrera om frakter.

För de anställda innebär överenskommelsen att Eckerö Shipping kan återta uppsägningarna för 22 av de totalt 54 anställda som i dagsläget är uppsagda. Dessutom kan rederiet erbjuda förlängd sysselsättning under ett halvår för ytterligare minst 12 personer på Transporter.

Eckerö Shipping är mycket nöjd med den inställning och förhandlingsvilja som de finska sjöfacken visat för att kunna bevara finska arbetsplatser, uppger man i ett pressmeddelande.

Ursprungligen 78

Efter avslutade samarbetsförhandlingar under hösten 2013 meddelade Eckerö Shipping den 15 november att man skulle bli tvungen att säga upp 78 ombordanställda på grund av fartygsförsäljningar och flaggskiften. Ett nytt tidsbefraktningsavtal med Transfennica för roro-fartyget Express offentliggjordes den 21 november och reducerade antalet uppsägningar till 54. Med den nya överenskommelsen blir alltså det totala antalet uppsagda anställda 32.

Eckerö Shipping kommer att ha tre av sina sju roro-fartyg i trafik på Medelhavet: Transporter, Baltic Excellent och Trader. Express och Carrier är tidsbefraktade till Transfennica, medan Exporter och Shipper med nuvarande avtal fortsätter sin trafik för Holmen till slutet av 2014.

Kommentarer

  • En som kanske får gå?

    Jasså räddar jobb!!?? Det är fortfarande 32 som sägs upp för att ersättas av billigare arbetskraft bara för att Eckerö Shipping inte kan eller kommer att få den kompetens som krävs för att få lönsamheten.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.