Kategori: Utbildning

Onlinekurs mot trakasserier

Nu lanseras en onlineutbildning för både ombord- och landanställda för att motverka trakasserier inom sjöfarten.

Sjöfartsbranschen har tagit fram en onlineutbildning för likabehandling inom sjöfarten som nu är klar att tas i bruk. Denna utbildning är en av åtgärderna i den handlingsplan som branschen enades om när omfattningen av trakasserier ombord började uppdagas.

Handlingsplan

Det är nu drygt två år sedan några studenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar kontaktade lokalpressen om hur de blivit sexuellt trakasserade ombord på fartyg där de gjort praktik. Ted Bågfelt, prefekt för Sjöfartshögskolan och Per Barkman, styrelseordförande i Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI) som har uppdrag är att fördela ombordförlagda utbildningsplatser till studenterna, samlade alla aktörer inom branschen. En gemensam policy och handlingsplan rörande trakasserier togs fram på rekordtid och detta dokument undertecknades av representanter för Transportstyrelsen, Föreningen Svensk Sjöfart, Sarf, SUI, Sjöfartshögskolan, Chalmers, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och elevorganisationerna.

– Det var en ögonöppnare för alla. Hela branschen gick ut och sa att det här accepterar vi inte, säger Per Barkman till Sjöfartstidningen.

Förfinansierad kurs

I handlingsplanen var en av punkterna att ta fram en utbildning mot trakasserier. Per Barkman fick uppdraget att samordna detta arbete.

– Nu har vi utbildningen klar och det är till stor del tack vare Stiftelsen Sveriges Sjömanshus som har gått in och finansierat den. Alla organisationer har bidragit ekonomiskt men stiftelsen har tagit det absolut största ansvaret.

Per Barkman berättar att det handlar om en förfinansierad onlineutbildning som är gratis för alla brukare i tre år. Efter genomgången kurs får deltagaren ett kursintyg.

– Målet är att så många som möjligt gör den, både ombordanställda och landanställda och givetvis även studenter. Det är inte så att vi tror att det här kommer att vara lösningen på alla problem, men förhoppningsvis så är den en ögonöppnare. Framför allt definierar den en lägsta nivå för vad vi accepterar.

Åtta scenarier

Utbildningen är uppbyggd i ett teoriblock och ett händelseblock. I det senare har åtta scenarier filmats. De bygger på samtal med studenter och sjöfolk.

– Vi har försökt få in verkliga situationer som vi har skalat av och förenklat för att lyfta fram huvudproblematiken. I alla scenarier finns tre karaktärer – den som utsätter någon för trakasserier, den som blir utsatt och den grupp som vi tror är viktigast, den passiva gruppen som genom sitt icke-agerande bekräftar den som trakasserar.

Per Barkman tror att den passiva gruppen är i nyckelposition.

– Det är den kategorin som vi tror vi kan påverka både i utbildningen men även överlag. Ju fler i denna grupp som vi stärker, givetvis även med andra insatser, desto mer kommer man att minska på trakasserierna.

Neutralt

Även hur situationerna presenteras är noga genomtänkt. Till exempel har man valt att inte filma scenarierna i fartygsmiljö för att de ska bli så neutrala som möjligt. Karaktärerna antyder inte heller något om deras positioner ombord.

– Våra filmer är väldigt rena med lite rekvisita och människor med symbolfunktioner. Scenarierna är utan dialog för att undvika dialekter eller uttal. Introduktion till scenariet är med både tal och text och sedan är scenariet tyst också för att minska distraktionen.

Utbildningen kan göras på svenska eller på engelska. 

– Mottagaren är en extremt bred grupp med alla kategorier ombord och många olika nationaliteter. Den är också riktad till administration och management på organisationer och rederier. Vi hoppas att många lägger in den i sina utbildningsmanualer och använder den, säger Per Barkman.

Utbildningen finns hos Shipgaz Training. Alla som skapar ett konto kan göra kursen.

Kommentarer

 • Anonymous

  Kan förstå att online-kurser är såväl enkla som billiga och därmed även lockande i ett kortsiktigt perspektiv.Dock tveksam till om utbildning i den här typen av frågor verkligen skall vara virtuell? /MO

 • Anonymous

  Det är ganska tragiskt när det krävs en kurs för att lära vuxna människor vanligt hyfs

 • Anonymous

  Två kloka och relevanta kommentarer. Bara att hålla med.

 • Anonymous

  Kursen ar bra och behovs. Ibland sa ar det en balansgang som ar svar att forsta. Inom sjofarten sa skulle det ocksa vara bra med en kurs som behandlar konsten att jobba med olika kulturer.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.