Oförutsedda reparationer drar ned SRAB:s resultat

Stockholmsrederiet SRAB Shipping rapporterar en nettoomsättning på 26,5 miljoner kronor och en förlust på 3,5 miljoner kronor för första halvåret. En starkt bidragande orsak är mellanårsklassningen av produkttankern ”Skagica”, som blev betydligt mer omfattande än vad som förutsatts. Varvsvistelsen blev närmare 50 dagar lång. Halvårsresultatet har belastats med 0,9 miljoner kronor och intäktsbortfallet uppgick till 2,5 miljoner kronor. För helåret beräknas klassningskostnaderna belasta resultatet med fem miljoner kronor. Under perioden har rederiet sålt tankern ”Northica” och flottan består nu av två produkttankfartyg och fem delägda torrlastfartyg.