Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Specialfartyg | Säkerhet

Oden också i drift

Även Oden, Sveriges största isbrytare, är nu ute och bryter is. 

– Den senaste tidens stränga kyla över Bottenviken och de norra farvattnen har påskyndat istillväxten rejält, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. 

Tre ute

Oden blir därmed den tredje svenska statsisbrytaren i tjänst denna vinter. Sedan tidigare är Ale och Ymer i drift.

– Oden kommer att gå mot Skelleftebukten och inledningsvis svara för assistanser till och från Skellefteå och Haraholmen. Ale har gått mot Kvarken och Ymer sköter assistanserna till Karlsborg och Luleå, säger Amund E.B. Lindberg.

Minus 20

Förra veckans väder med starka vindar i kombination med lufttemperaturer en bra bit under fryspunkten har lett till att vattnet i Bottenviken är rejält avkylt. Istillväxten har gått förhållandevis snabbt de senaste dygnen. Istäcket förväntas fortsätta växa till och med onsdag då mildare väder tillfälligt begränsar tillväxten. Över istäckta områden är lufttemperaturen cirka -20 °C, över öppet vatten -5 till – 10 °C.

Försämrad stabilitet

– Öppet, kallt vatten i kombination med flera minusgrader i luften innebär att nedisningsrisken ökar. Nedisningsrisk innebär risk för isbildning på fartyg. Nedisning kan gå mycket snabbt om havet är öppet och temperaturen i luften är låg. Stänket från sjön fryser fast på fartyget och kan öka fartygets deplacement (vikt) med åtskilliga ton. Viktökningen kan innebära att fartygets stabilitet försämras, vilket kan innebära stora säkerhetsrisker för fartyget, säger Amund E.B. Lindberg.

Restriktioner

I takt med att issituationen blir mer omfattande skärps de befintliga restriktionerna i Bottenviken. För området Härnösand – Söråker införs de första restriktioner för säsongen. Restriktioner införs varje vinter och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

Nästa svenska isbrytare som beräknas gå i drift är Frej som vid behov kan vara igång inom 24 timmar.