Det första nybygget för Wallenius SOL sjösattes den 9 juli 2021. Akter om henne, på den andra bädden skymtar systerfartyget.

Fotograf: Wallenius SOL

Kategori: Skeppsbyggnad

Nybyggen för tiotals miljarder

Svenska eller delvis svenskägda rederier har för närvarande drygt 35 nybyggen i order till ett värde av uppskattningsvis drygt 23 miljarder kronor. De flesta har – eller är åtminstone förberedda för – miljöteknik för reducering av utsläpp.

Leveranserna har försenats för flera av de fartyg som beställdes av svenska rederier eller utländska rederier med svenskt delägande före pandemin. Men förteckningen på fartyg i order saknar inte heller nybyggen som kontrakterats efter att WHO i mars 2020 deklarerade spridningen av covid-19 som en pandemi.

För några år sedan dominerade tankfartygen orderförteckningen och även om många nybyggen har tillförts produkttankflottan under de senaste åren utgör de fortfarande cirka en tredjedel av antalet fartyg i order. I nuläget är emellertid roro-, ropax- och biltransportfartyg den största kategorin. Ett nytt inslag är de mindre torrlastfartygen för närsjöfart, som fick ett rejält uppsving med beställningen av sex 5.000-tonnare till [email protected] Shipping.

Exempel på en annan stor beställning från i år är ytterligare tre ropax-fartyg av typen Stena E-Flexer för Stena RoRo. Ett av dessa ska gå i långtidscharter för kanadensiska Marine Atlantic och två för franska Brittany Ferries.

Biltransportfartyg

Ett segment som också är väl representerat är biltransportfartygen (PCTC), där svenska Wallenius är gemensam nämnare. I dagarna överlåts Nabucco, det fjärde fartyget i Hero-serien, till Wallenius Wilhelmsen. Hero-fartygen är designade av Wallenius Marine som även har övervakat byggnationen på det kinesiska varvet. Glädjande ur ett svenskt perspektiv är att Nabucco har fått svensk flagg.

Wallenius har även sitt finger med i spelet i en serie på tre biltransportfartyg för UECC. Rederiet ägs till lika stora delar av Wallenius och japanska NYK. En annan glädjande nyhet är att Wallenius i somras beställde två biltransportfartyg som ska gå i trafik för Volkswagen-koncernen under Wallenius management. Denna order markerar en comeback för Wallenius som operativt rederi inom bilsjöfarten.

Framtidssäkrade lösningar

Nästan alla fartyg i order har planerats för framtidssäkrade lösningar vad gäller bränsle och framdrift. LNG kan som bränsle ersättas med fossilfri flytande biogas LBG när utbudet blir tillräckligt stort. Hybridlösningar med batterier för peak shaving och som extra energikälla tas i bruk i allt större omfattning, ofta så att hamnbesök, inklusive manövrering vid ankomst och avgång kan ske helt utsläppsfritt med hjälp av batterier och anslutning för el från land.

– Det är mycket glädjande att se hur svenskkontrollerade rederier satsar på att fortsätta gå i bräschen för en mer hållbar global sjöfart. Rederierna beställer fartyg med allt högre energieffektivitet samtidigt som man mangrant satsar på att helt eller delvis gå från det konventionella bränslet till mer hållbara lösningar. Sverige har rederier som vi som land ska vara mycket stolta över – var än de utför sina uppdrag i världen ses man som föregångare och inspiratörer, kommenterar Rikard Engström listan över fartygsbeställningar som tagits fram av Sjöfartstidningen.

Investeringar utöver regelverk

I dagsläget beräknas rederiernas beställningar vara värda totalt över 23 miljarder kronor.

– Den sammanlagda extrakostnad rederierna tar för att inte bara utveckla fartyg som möter lagstiftarens krav utan gå långt bortom dessa i strävan att snabbt närma sig hållbar sjöfart kan fördyra fartygen med närmre 20 procent. Det är satsningar som imponerar och gör mig mäkta stolt över svensk sjöfart, säger Rikard Engström.

Förteckningen över nybyggen kan laddas ned med denna länk.

Fotnot:

Vi kan inte garantera att förteckningen är komplett och att alla uppgifter är korrekta. Om något nybygge saknas eller om någon uppgift bör korrigeras så uppskattar vi om ni kontaktar redaktionen om detta!