Så ska Trelleborgs hamn byggas ut med nya färjelägens 11 och 12.

Fotograf: Peap

Kategori: Hamn/Logistik

Nya färjelägen i Trelleborg

Nu startar bygget av två nya färjelägen och en ny sidoramp i Trelleborgs hamn. Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

När utbyggnaden är klar ska Trelleborgs Hamn kunna ta emot 240 meter långa fartyg i de nya färjelägena 11 och 12. Färjeläge 10 ska samtidigt anpassas med en ny sidoramp för TT-Lines kommande fartyg ”Green Ship”.

Utbyggnaden av hamnen kräver att helt ny mark anläggs i sydost där det idag är hav. Det innebär också att fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg vilket innebär miljöförbättringar för trelleborgsborna.

Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs hamn, säger till Sjöfartstidningen att de redan håller på att bygga färjeläge 13 och färjeläge 14, som båda ska vara klara i oktober i år.

– Färjeläge 13 blir ett ren roro-färjeläge för 250 meter långa fartyg och färjeläge 14 blir en roro- och handelskaj som ska kunna ta emot 500 meter långa fartyg.

Han tillägger att det förutom TT-Lines Green Ship är flera större fartyg som vill kunna angöra Trelleborgs hamn.

– Men sedan ingår ju själva flytten av hamnen också Trelleborgs stads projekt att skapa en sjöstad där hamnen ligger i dag. Då passar vi på att bygga ut.

För hamnen betyder flytten till de nya lägena också att tiden kortas och säkerheten ökas vid manövrering av fartygen inom hamnområdet. Logistiken i hamnen kommer också att vinna också på ut- och nybyggnaden.

De nya färjelägena ska byggas på muddermassor som tas upp från havsbotten och som stabiliseras och asfalteras. Dessutom ska cirka 700 meter spont anläggas för de nya kajkonstruktionerna samt ramper och övrig hamnutrustning. 

Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet.