Fotograf: Lighthouse

Kategori: Forskning | Miljö | Säkerhet

Ny studie: Automatisering kräver omskolning

Enligt en ny rapport från World Maritime University kommer fler sjömän att behövas i framtiden, trots automatiseringen. Dock behövs nya kunskaper. 

Rapporten Transport 2040: Automation Technology Employment – The Future of Work är, enligt pressmeddelandet från Lighthouse, den första oberoende och omfattande bedömningen som gjorts kring hur automatiseringen kommer att påverka arbetet inom transportbranschen. 

Rätt kompetens

Slutsatsen man drar av rapporten är att införandet av denna automatisering kommer att vara ”evolutionär snarare än revolutionär”. Kvalificerad person med rätt kompetens kommer att behövas i framtiden, konstateras i rapporten, trots”höga nivåer av automatisering”. Men de lågutbildade inom sjöfarten kommer att bli färre efterhand. Enligt rapporten handlar det om en minskning av denna grupp med hela 22 procent fram till 2040.

Nyckelfråga för IMO

Studien har även presenterats för IMO och enligt generalsekreterare Kitack Lim är just integrering av nya och avancerade teknologier i sjöfartssektorns regelverk en nyckelfråga för IMO. 

– Medlemsstaterna och industrin måste förutse vilka konsekvenser dessa förändringar kan ha och hur de kommer att hanteras, säger han enligt pressmeddelandet.

Omskolning kommer att krävas

Man konstaterar att de anställda globalt sett inom sjöfarten kommer att påverkas beroende på kompetensnivåer och hur den tekniska utvecklingen ser ut i landet. Att många kommer att behöva skola om sig rådet det dock ingen tvekan kring.  

Den tvååriga studien har finansierats av International Transport Workers Federation (ITF). Läs hela rapporten här.