Fotograf: Meyer Turku

Kategori: Skeppsbyggnad | Miljö | Passagerarsjöfart

Ny beställning till Åbovarvet

Royal Caribbean satsar på ny teknik med bränsleceller i kombination med LNG i sitt nya project Icon.

Kryssningskoncernen Royal Caribbean Cruises i Miami har tecknat intentionsavtal med varvet Meyer Turku i Åbo om leverans av två LNG-drivna kryssningsfartyg om 200.000 brutto för leverans 2022 och 2024. Passagerarkapaciteten kommer att vara omkring 5.000. I projektet, som har arbetsnamnet Icon, ingår även teknik med bränsleceller.

Fartygen kommer primärt att drivas med LNG men får möjlighet att använda destillat som bränsle för att även kunna gå till hamnar som saknar bunkringsmöjligheter för LNG.

Ny nivå

Några närmare uppgifter om de tekniska lösningarna lämnar Royal Caribbean inte, men tar med denna beställning sina miljösatsningar till en ny nivå. Den argaste konkurrenten Carnival har ju redan ett antal LNG-drivna fartyg i order och är något av banbrytare med detta bränsle inom den internationella kryssningssektorn. Både i Tyskland och Finland byggs kryssningsfartyg för Carnival-gruppen med LNG-drift.

De nya Icon-fartygen, som man alltså nu har tecknat ”Memorandum of understaning” om, får enligt Royal Caribbean LNG-drift, men därtill tar man även i bruk bränsleceller som energikälla.

Inleder tester 

Royal Caribbean meddelar att man kommer att inleda tester med tekniken kring bränsleceller på Oasis-klassens fartyg 2017. Därefter inleds successivt projekt med större bränsleceller på de två fartyg av Quantum-klass som levereras under de närmaste åren från Meyer Werft i Tyskland.

– Med Icon-klassen fortsätter vi vår resa med att ta bort röken från våra skorstenar, kommenterar Richard Fain, styrelseordförande och CEO för Royal Caribbean Cruises Ltd i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att övergången till LNG nu är igång på allvar inom sjöfarten.

– Genom att sjöfarten tar i bruk LNG i allt större utsträckning blir det enklare för leverantörerna att bygga upp sin infrastruktur och antalet hamnar som stöder den kommer att öka.

Tekniken mognar

Harri Kulovaara, Executive Vice President, Maritime på Royal Caribbean Cruises, säger att rederiet har tittat på bränsleceller i närmare ett decennium och tror att tekniken nu kommit in i ett utvecklingsskede som berättigar investeringar.

– Introduktion av bränsleceller innebär ett dramatiskt steg framåt för sjöfarten, som tidigare endast i begränsad omfattning experimenterat med denna teknik. Vi tror att de ger mycket intressanta möjligheter för fartygsdesign eftersom tekniken medger allt mindre och effektivare bränsleceller. Det blir genomförbart att i betydande utsträckning producera energi med dem till fartygets hotellfunktioner.

Han påpekar också att kompletterande regler kommer att behöva utvecklas för tekniken.

”Fartygsfabrik”

Den slutgiltiga ordern hänger nu på olika villkor i kontraktet, bland annat finansiering och dokumentation. Det slutgiltiga kontraktet väntas kunna undertecknas inom detta år.

För Meyer Turku innebär det i så fall rekordnivå på produktionen. Orderboken sträcker sig därmed till 2024.

– Med vår historiskt långa och väl fyllda orderbok kan vi förnya Åbovarvet till en modern och digitaliserad fartygsfabrik. Vi ökar vår produktion till helt nya nivåer som ligger mer än 50 procent över tidigare toppnivå, säger varvets vd Jan Meyer. 

Inom Meyer Turku pågår ett 75 miljoner euros investeringsprogram, vilket inkluderar en ny kran, och fler investeringar planeras. Även antalet anställda ökar. År 2014 var antalet 1.300, i framtiden räknar Jan Meyer med att antalet kommer att uppgå till 1.800. Inklusive underleverantörer kommer varvets sysselsättande effekt då att beröra mer än 15.000 personer.