Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart

Scandinavian Star-branden granskas på nytt

Efter många turer har den norska polisen nu tillsatt en arbetsgrupp som ska gå igenom allt material kring Scandinavian Star-branden. Orsaken till beslutet är den nya utredning om branden som en fristående expertgrupp presenterade i våras.   

– Vi har tillsatt en arbetsgrupp bestående av duktiga utredare från Oslos polisdistrikt, Kripos* samt experter i ekonomisk brottslighet. Arbetet kommer att pågå fram till årsskiftet. Efter det kommer vi att ta ställning till om det bör öppnas en ny utredning i ärendet, säger Hans Sverre Sjøvold, chefen för Oslopolisen, till den norska tidningen VG. 

Oenighet kring brandorsaken

Det var i april i år som en fristående expertgrupp presenterade en ny utredning av branden ombord på Scandinavian Star. I utredningen hävdar expertgruppen att branden anlades av besättningsmedlemmar i syfte att lura försäkringsbolaget på pengar. De anser därmed att den danska lastbilschaufför som själv dog i branden och som polisen pekat ut som gärningsman inte är skyldig.   

Expertgruppen har därför krävt en ny utredning av skuldfrågan, något som nu alltså kan bli verklighet. 

Inga nya förhör

– Jag tycker att expertgruppen gjort ett gott arbete med rapporten och att man har kommit med nya infallsvinklar. Det är också därför Oslos polisdistrikt nu vill genomföra den här undersökningen, säger polischefen Hans Sverre Sjøvold till VG. 

Enligt Hans Sverre Sjøvold kommer arbetsgruppen att utgå från det befintliga materialet i den gamla utredningen för att se om man där kan ha förbisett något, och han betonar att polisen inte kommer att hålla några nya förhör eller göra några nya efterforskningar innan arbetsgruppen eventuellt har rekommenderat den norska Riksåklagaren att en helt ny utredning görs. 

Branden ombord på Scandinavian Star inträffade 1990 då fartyget befann sig strax utanför Lysekil. 159 personer omkom i branden. 

*Norska polisens enhet för bekämpning av organiserad och annan allvarlig brottslighet.