Norsk tanker bogseras efter maskinhaveri

Den norska produkttankern ”Sten Odin” fick maskinhaveri sent på tisdagen sydväst om Shetlandsöarna och bogseras av ankarhanteringsfartyget ”Anglian Earl”. Tankfartyget, som är på 13.782 ton dw och tillhör Rederiet Stenersen i Bergen, har 8.494 ton gasolja och flygbränsle i lasten. Det är ganska grov sjö i området, men den 16 man starka besättningen är utom fara, enligt brittiska kustbevakningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.