Norge marknadsför norsk sjöfart i USA

Den norska regeringen har upprättat en ny tjänst på ambassaden i Washington som delfinansieras av Norges Rederiforbund. Den nya tjänsten har titeln näringsråd och uppgiften är att sammanföra norska företag, inom bland annat den maritima industrin, med amerikanska företag.– USA är en av våra viktigaste marknader för sjöfart. Dessutom är USA en central aktör i utvecklingen av internationell sjöfartspolitik. Därför kommer den nya tjänsten att ha ett speciellt fokus på att vidareutveckla förhållandet mellan amerikanska sjöfartsmyndigheter och norska sjöfartsindustrin, säger den norske näringsministern Trond Giske i en kommentar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.