Fotograf: Rosatomflot

Kategori: Ekonomi | Juridik | Miljö

Riskfylld passage

Den internationella riskkonsulten Control Risks slår fast att Nordostpassagen inte enbart medför kortare och sjötransporter utan också ett antal potentiella risker och tilläggskostnader.

Enligt rapporten “Icy Waters – opportunities and obstacles in the Arctic for the Nordic maritime industry” är den nordiska maritima industrin väl positionerad för att dra nytta av den ökade tillgänglighet som Nordostpassagen erbjuder. Denna arktiska genväg till Nordostasien ses som en viktig möjlighet att reducera restid och kostnader i en tid då sjöfarten letar efter olika sätt att minska på sina operativa kostnader och konkurrera på tillväxtmarknader som Ostasien och Latinamerika.

Control Risks betonar emellertid också att faktorer som säkerhet, operativa risker och risker i anslutning till ledens anseende bör ställas i relation till de kostnader och den effektivitet som gäller för transporter på de etablerade sjövägarna.

Ryssland reglerar

– I Ryssland betraktas Nordostpassagen som en intern vattenväg. Därmed hävdar Ryssland sin rätt att reglera sjöfarten enligt nationella juridiska krav och kostnader. Operatörer som vill använda rutten är dessutom beroende av ryska isbrytare, som kontrakteras till en betydande kostnad. Dessa är bara några av de extra kostnader som operatörerna bör ta i beaktande, säger Tom Bruun Andersen, direktör i Norge för Control Risks.

– Om man dessutom lägger till den begränsade hamninfrastrukturen längs leden och den starka kritiken från miljörörelser inser man varför leden måste analyseras noggrant.

Vidare påpekas att det är nödvändigt att kommersiella operatörer, näringen och staterna har omfattande kunskaper om aktuella trender, potentiella störningar, territoriella tvister och lokaliserade säkerhetshot. Detta utgör enligt riskkonsulten nyckeln till att reducera de risker som alltid uppstår i samband med nya möjligheter som denna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.