Misstanke om roderfylleri bakom kollision med sjömärke

Vakthavande befäl på det holländska torrlastfartyget Dintelborg misstänks för roderfylleri, rapporterar SVT. Fartyget kolliderade med Armbågens radarmärke i den södra delen av Ålands hav tidigt på lördag morgon. Sjöräddningscentralen i Åbo fick meddelande om kollisionen klockan 04:29. Dintelborg fick skador i fören ovanför vattenlinjen och kunde ta sig till Kapellskär under eskort av ett svenskt kustbevakningsfartyg. Det 20 meter höga radarmärket med helikopterplattform brast och konstruktionen blev kvar på fartygets fördäck. Avsaknaden av radarmärket kan försvåra för sjöfarten, uppger Västra Finlands Sjöbevakningssektion och tillägger att en varning för sjöfarande har utfärdats.