Kategori: RoRo | Passagerarsjöfart | Säkerhet

Minst sex pirater dödade utanför Nigeria

Nigeria ökar insatserna mot piraterna i Guineabukten. Flottan drar sig inte för att skjuta skarpt, minst sex pirater dödade i senaste attacken.

Bara knappt två veckor efter att nigerianska flottstyrkor dödade tolv pirater har man skjutit ihjäl ytterligare minst sex pirater i Guineabukten.

Enligt nyhetsbyrån AP inträffade händelsen på söndagen den 25 augusti, då flottstyrkorna hamnade i en eldstrid med pirater utanför kuststaden Calabar på nigerianskt och kamerunskt vatten. Uppgifterna om exakt hur många pirater som dödades vid eldstriden går isär: enligt nyhetsbyrån AP rör det sig om sex pirater, medan den nigerianska tv-kanalen Channels Television uppger att det var sju pirater som sköts ihjäl. En ytterligare pirat ska ha skadats lindrigt och gripits.

Oklara omständigheter

Även när det gäller den exakta tidpunkten för händelsen är uppgifterna motstridiga. Enligt Channels Television, som uppger att det hela hände på tisdagen, föregick dock incidenten av att det nigerianska örlogsfartyget Victory Command eskorterade det kamerunska passagerar-/roro-fartyget Brenda Corlett då man fick sällskap av ett par höghastighetsbåtar som öppnade eld mot dem.

Under eldstriden som följde dödades alltså minst sex pirater.

James Oluwole, befälhavare på Victory Commande, säger till den nigerianska tv-kanalen Channels Television att det krävs dagliga inspektioner av vattnen utanför Nigeria för att inte piraterna ska ta över området, att han säger också att den nigerianska flottan inte drar sig för att gå till attack så fort man misstänker att piratverksamhet pågår.