Mindre gods i Muuga hamn på grund av transitstopp

AS Tallinna Sadams (Port of Tallinn) hamnar hanterade 36,03 miljoner ton gods i fjol, vilket är 12,7 procent mindre än 2006. Mest minskade torrbulklaster och flytande laster, båda har varit traditionella transitgodsslag i Muuga hamn. Torrbulk minskade med 3,5 miljoner ton till 7,8 miljoner ton. Kol har praktiskt taget försvunnit, och nya kolterminalen i Muuga hamn tvingats upphöra med verksamheten eftersom de inte får några kolleveranser – terminalens utrustning ska sannolikt säljas till Ventspils. Flytande laster minskade med 1,7 miljoner ton till 22,4 miljoner ton. Samtidigt har containeromsättningen ökat med 18,7 procent och ro-ro-laster ökade med 6,7 procent jämfört med 2006.