Fotograf: Doug Finney / Flickr

Kategori: Juridik | Miljö

Miljonböter för svavelfusk

En domstol i USA har utdömt böter på totalt över tre miljoner US-dollar för luftutsläpp från en grekisk-ägd tanker.

Två grekiska företag har dömts till böter för flera fall av luftutsläpp från produkttankern Ocean Princess, rapporterar Maritime Executive. Överträdelserna begicks inom USA:s utsläppskontrollområde i Karibien och fallet avgjordes i en domstol på den del av Jungfruöarna som tillhör USA:s territorium.

Otillåten svavelhalt

De dömda parterna är Ionian Shipping & Trading Corp, som opererar fartyget, och ägaren Lily Shipping Ltd samt tre seniorbefäl från fartygets besättning. De döms för att vid 26 olika tillfällen under 2017 och 2018 ha kört fartyget på bränsle med högre svavelhalt än tillåtet i USA:s ECA, dessutom för att ha försökt dölja fakta om varifrån bränslet kom för inspektörer från US Coast Guard.

Fiktiva dokument ombord

Det alltför högsvavliga bränslet som användes för att driva fartyget visade sig komma från lasten. För att dölja tilltaget vid inspektion tillverkades fiktiv dokumentation av bunkerleveranser som förvarades ombord.