Miljödifferentiering och sänkt tonnageskatt skall stärka holländsk sjöfart

Den holländska regeringen har godkänt transportminister Tineke Huizingas handlingsplan för att stärka den holländska sjöfartssektorn. Planen innehåller 50 konkreta förslag som skall minska miljöpåverkan, förbättra sjösäkerheten, stärka den nationella rederinäringens konkurrensvillkor och förbättra rekryteringen. Bland förslagen finns miljödifferentierade hamnavgifter, medel för miljökurser inom sjöfartsrelaterade utbildningar och åtgärder för ökad sjösäkerhet där dagens ribba på max 25 olyckor om året sänks till 20. För att minska rederiernas administration skall de myndigheter som utför inspektioner samarbeta bättre och inspektionsverksamheten skall vara riskbaserad vilket innebär färre inspektioner för rederier som sköter sig. En del av inspektionsverksamheten skall också läggas ut på marknaden.Den holländska sjöfartssektorn har 27.000 anställda och bidrar med en direkt värdeförädling på cirka EUR 1,6 miljard per år till den holländska ekonomin. Detta vill regeringen öka och för att ge näringen stärkt konkurrenskraft skall tonnageskatten sänkas liksom avgiften för ship management.Också den holländska sjöfartsnäringen har rekryteringsproblem. Huizingas vill se ett bättre samarbete mellan de sjöfartsinriktade utbildningsgivarna och staten är beredd att ge ekonomiskt bidrag till introduktionsanställningar inom sjöfarten.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv
  • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.