Fotograf: Alf van Beem

Kategori: Ekonomi | Tank | Torrlast

Mångmiljardförlust för Torm

Det hårt pressade danska rederiet Torm redovisar en förlust före skatt på USD 579 miljoner för 2012. I detta ingår extraordinära kostnader på USD 326 miljoner varav omstruktureringskostnader står för USD 210 miljoner.

Omsättningen nådde USD 1.121 miljoner och rörelseresultatet blev en förlust på USD 449 miljoner. Det egna kapitalet har reducerats från USD 644 miljoner 2011 till USD 267 miljoner 2012.  

Under boomen tjänade rederiet bra med pengar men 2009 började man redovisa röda siffror då resultatet före skatt blev en förlust på USD 19 miljoner. Sedan accelererade förlusterna. 2010 blev det en förlust på USD 136 miljoner och året efter USD 451 miljoner.

Rederiet genomgick förra året en omfattande rekonstruktion. Man säkrade ett avtal med bankerna – däribland SEB, Nordea och Handelsbanken – samt fordringsägarna som utgjordes av rederier med tonnage inchartrat av Torm. Konsekvensen av avtalet blev att bankerna tog över cirka 70 procent av aktierna, övriga fordringsägare cirka 20 procent och de övriga aktieägarna fick behålla 10 procent.

Torms årsrapport har mötts av kraftig kritik från analytiker. Dessa menar att rederiet skönmålar fartygsvärdena och att det finns ett gap på DKK 4,5 miljarder mellan Torms värdering av flottan och vad mäklare anser den vara värd.

Kommentarer

  • Sverker den Gamle

    Vad jag sett av Torm å är deras båtar billigt skräp. Och deras besättningar förvånansvärt okunniga. Inte ett vinnande koncept när man ska attrahera chartrare på en vikande marknad.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.