Många faktorer bakom Noren-olycka

Det var flera faktorer bakom olyckan när det svenskflaggade fartyget Noren grundstötte i Öresund i september förra året, skriver Sjöfartsverket i haverirapporten, däribland att fartygets gyrokompass slutade att fungera, brister i vaktrutiner och trötthet. Dessutom luktade befälhavaren alkohol även om han inte uppträdde berusat. Polisens första utandningsprov efter olyckan visade på att befälhavaren var påverkad, men efter ytterligare ett prov en timma senare blev resultatet negativt, och polisen valde då att lämna fartyget utan åtgärd.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.