Mærsk säljer bilfartygsflottan till Höegh

A. P. Møller-Mærsk och Höegh Autoliners fördjupar sitt samarbete ytterligare i en affär där A. P. Møller-Mærsk säljer sin flotta av biltransportfartyg till Höegh Autoliners och får betalt i aktier motsvarande en ägarandel på 37,5 procent i det norska rederiet. Mærsk-flottan består av tolv fartyg och man har sex nybyggen i beställning. Höegh Autoliners flotta kommer att bestå av 67 fartyg, men växer till 85 fartyg i takt med att nuvarande beställningar i den samlade orderboken levereras fram till 2012.”Vi ändrar nu inriktning från att vara en ren leverantör av fartyg till att bli involverade i hela operationen hos en biltransportoperatör av världsklass”, säger Søren Skou, partner i A. P. Møller-Mærsk.Samarbetet mellan de båda rederierna har en lång historia. Höeghs första fartyg, tankfartyget Varg på 8.210 ton dödvikt, levererades 1928 av Mærsk-ägda Odense Staalskibsværft. Sedan februari 2007 har Höegh Autoliners haft kommersiell management för Mærsks bilfartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.