Maersk-fartyg körde på ny kran i Felixstowe

När Maersk Lines containerfartyg ”Gudrun Mærsk” skulle lämna kajen i Felixstowe fick man maskinproblem. Fartyget drev åter mot kajen och kolliderade med en gantrykran. Kranen spårade ur men välte inte och några andra skador har inte upptäckts. Den inköptes helt nyligen för cirka GBP 4 miljoner och hade ännu inte tagits i bruk. I dagsläget är det oklart när kranen kan användas. Fartyget fick endast repor i målningen och kunde lämna kaj för egen maskin, assisterad av bogserare.