Fotograf: Deltamarin

Kategori: Skeppsbyggnad | Torrlast

LNG-drift även i stora bulkfartyg

Ett nytt samarbetsprojekt har initierats för att ta fram energieffektiva, LNG-drivna bulkfartyg.

Konstruktionsbyrån Deltamarin, det grekiska rederiet Arista Shipping, klassificeringssällskapet ABS och det franska företaget GTT som är specialiserat på transportteknik för LNG, samarbetar i utveckling av ett nyt bulkfartygskoncept med LNG-drivet maskineri.

”Project Forward”

Samarbetsprojektet kallas ”Project Forward” och syftet är att ta fram ett kostnadseffektivt, LNG-drivet bulkfartyg som uppfyller såväl IMO:s EEDI (Energy Efficiency Design Index ) 2025-standard som kraven på reducering av kväveutsläpp enligt NOx Tier III och svavelutsläpp enligt Marpol Annex VI.

– Under de närmaste fem till tio åren måste rederierna göra viktiga beslut om en reducering av utsläpp. LNG anses vara ett mycket potentiellt alternativ även i nybyggda lastfartyg som representerar en mycket stor del av världens flotta, säger Deltamarins vd Mika Laurilehto.

B.Delta

Project Forward bygger på Deltamarins energieffektiva B.Delta-bulkfartygsdesign, som resulterat i order av mer än 100 enheter. Storleksklasser för den LNG-drivna bulkerdesignen blir från 82.000 till 210.000 dvt. Bränsletankarna för LNG blir av GTT:s membrantyp.

Inom projektet utvecklas också en lösning för retrofit av LNG-drift i existerande bulkfartyg i olika storlekar. ABS godkänner koncept- och detaljdesign enligt sina regler för bulkfartyg och gasdrivna fartyg.

Forskning

Project Forward består av olika faser. Den första omfattar två år av forskning och utveckling. Preliminära undersökningar indikerar att utsläppen av koldioxid skulle reduceras med 40 procent, NOx med 80 procent och SOx med upp till 98 procent för ett Project Forward-fartyg.

– Genom att kombinera vårt kunnande vill vi visa att det även i lastfartyg är möjligt att utnyttja gas på ett effektivt sätt som ett miljövänligt bränsle, säger Mika Laurilehto.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.