Litauiska järnvägen höjer tariffer

Det statliga aktiebolaget Lithuanian Railways kommer att höja tarifferna med 15 procent för godstransporter till Kaliningradregionen från den 1 juli. Före höjningen kostar det EUR 737 per ton för olja, oljeprodukter eller metaller och EUR 14,1 per ton för djupfrysta produkter på de litauiska järnvägarna.Lithuanian Railways transporterade 46 miljoner ton gods under år 2004. Hälften utgjordes av transitgods. En fjärdedel av transitgodset transporterades till Klaipeda hamn och närmare tre fjärdedelar till Kaliningradregionen.