Kategori: Miljö | Forskning

Läs specialbilagan om grön maritim teknik!

Sjöfartstidningen ger ut en digital publikation, Maritime Greentech – Fairway forward to a sustainable future i samband med forsknings- och innovationssamarbetet Fairway Forwards årswebinar.

Fairway Forward är ett samarbete mellan de svenska och finländska sjöfartsbranscherna för att uppnå en mer hållbar sjöfart. Årets digitala konferens lyfter flera nya exempel på best practice för en smart, säker och grön sjöfart. Dessutom kommer innovationer från förra årets konferens att följas upp. Den virtuella konferensen inleds med tal från professor Kurt Bodewig, Coordinator for Motorways of the Seas, European Commission.

Positivt för båda länder

– Att Finland och Sverige samarbetar i dessa frågor är mycket positivt för båda länder som kan lära sig av varandra och samverka för den globala bransch som sjöfarten faktiskt är. De svenska och finska maritima klustren är dessutom naturligt sammanflätade genom att många organisationer har verksamheter i båda länder. Forskning och innovation är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen och därför kommer det att vara viktigt med fortsatta satsningar för projekt som kan leda oss mot en hållbarare framtid. Både Finland och Sverige är världsledande inom gröna, säkra och smarta innovationer för sjöfarten. Genom samverkan blir vi ännu starkare då vi kan använda båda länders expertis för att uppnå bästa möjliga resultat, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart.

Minskade koldioxidutsläpp

– IMO har ett mål om minskade koldioxidutsläpp från sjöfarten och både Sverige och Finland är måna om att uppnå detta mål. Alla i sjöfartsbranschen är viktiga för en hållbar sjöfart och därför är vi mycket glada över att konferensen genererat så stort intresse, säger Tiina Tuurnala, vd på Rederierna i Finland.

Stort sjöfartskluster

– Under konferensen kommer vi att få möjlighet att lyssna till några av de mest spännande innovationerna inom branschen. Med samarbete mellan marinindustrin och andra sektorer kan vi verkligen skapa lösningar som tar oss en bit mot målet att reducera utsläpp. Nu har vi också chansen att diskutera hur vi når hela vägen fram, säger Elina Andersson, vd för Marinindustrin rf i Finland.

– Sjöfartsklustret är stort och innefattar exempelvis både rederier, hamnar, varv och marinteknikföretag. Den forskning och innovation som pågår, och som kommer att presenteras på webinaret, visar på den bredd och framåtanda som finns inom hamnoperation och sjöfarten, säger Annaleena Mäkilä, vd för Finska Hamnförbundet.

Ladda ned Maritime Greentech som lågupplöst pdf
Läs Maritime Greentech online i hög upplösning

Programmet för Fairway Forwards årswebinar finns på länken http://www.sweship.se/event/fairway-forward-seminar-and-think-tank/