Långsammare tillväxt i sjötransporterna på Finland

Rederier och andra aktörer inom sjöfartsbranschen i Finland förutspår att högkonjunkturen för sjötransporterna på Finland kommer att fortsätter även om tillväxttakten blir något långsammare än under det senaste halvåret. Detta framgår av ”rederibarometern”, en undersökning som utförs varje halvår av Short Sea Promotion Centre Finland.Av de tillfrågade svarar 65 procent att efterfrågan på transporter kommer att öka under det kommande halvåret och 59 procent räknar med att fraktpriserna i viss mån kommer att stiga. 63 procent av svararna befarar att marknadsandelen för de finländska rederierna fortsätter att minska inom både export och import. Svårigheter att få tag på kunnig ombordpersonal utgör ett klart tillväxthinder anser 15 rederier eller 88 procent av alla som lämnat in svar i undersökningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.