Crown Seaways och Pearl Seaways.

Fotograf: DFDS

Kategori: Energi | Miljö

Landström snart på plats i Köpenhamn

Arbetet med att etablera en landströmsanläggning vid DFDS-terminalen i Köpenhamn är i full gång. Anläggningen förväntas vara i drift under sensommaren 2021.

Landströmsanläggningen vid DFDS-kajerna är den första anläggningen i Köpenhamn för landström och är ett gemensamt initiativ från Copenhagen Malmö Port och DFDS. När den har etablerats blir det möjligt för rederiets färjor Crown Seaways och Pearl Seaways att stänga fartygets generatorer och reducera utsläppen av luftförorenande stoft och partiklar.

Färdig senare i sommar

Anläggningen ska enligt plan vara färdig att tas i drift under senare delen av sommaren, skriver bolagen i ett pressmeddelande.

– Vi har sedan 2019 använt landström på våra fartyg i Oslo hamn och ser fram emot att också kunna minska mängden luftföroreningar av stoft och partiklar när fartygen ligger vid DFDS terminal i hamnen i Köpenhamn. Vi vet från Oslo, att det har en särskilt positiv påverkan på miljön i och omkring hamnen och i synnerhet för de invånare som bor nära våra terminaler, säger Torben Carlsen, CEO på DFDS i pressmeddelandet.

Barbara Scheel Agersnap, CEO på Copenhagen Malmö Port, säger i en kommentar att det är lång tid av planering, projektering och upphandling som nu bär frukt.

”Av stor betydelse”

– Landströmsinitiativet är av stor betydelse för oss och en viktig milstolpe i vårt arbete med att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Att kunna förverkliga detta i nära samarbete med DFDS känns riktigt bra och vi gläder oss till att färjorna redan i sommar kan ansluta till landström även när de ligger vid kaj i Köpenhamn, fortsätter hon.

Det svenskbaserade företaget Actemium är entreprenör och COWI är teknisk rådgivare.