Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik | Ekonomi | Regelverk

Kräver omedelbar aktion

I ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson kräver sjöfartsnäringen att något görs för att återupprätta svensk sjöfart.

– Målet är att uppmärksamma den nya regeringen på vad vi, arbetsmarknadens parter, anser behöver göras för att förstärka den svenska sjöfarten, berättar Tomas Abrahamsson, vice förbundsordförande i Seko.

Han är en av fyra som satt sin namnteckning på ett öppet brev som skickats till Finansdepartementet och finansminister Magdalena Andersson. De andra är Anders Boman, ordförande Sveriges Redareförening, Christer Bruzelius, ordförande Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen.

Förödande konsekvenser

I brevet, som är på sju sidor och daterat i mitten av november, försöker sjöfartens olika arbetsmarknadsparter ge en bild av hur läget ser ut och vad som behöver göras för att utveckla sjöfarten i Sverige. De skriver bland annat:

”Den svenska sjöfartsnäringen har idag inte möjlighet att konkurrera med utländska aktörer på lika villkor. […] Om inte omedelbara åtgärder sätts in blir konsekvenserna förödande för hela det svenska sjöfartsklustret.”

Vill ha en proaktiv sjöfartspolitik

De vill bland annat att tonnageskatten ska införas så snart som möjligt, att det sker en kostnads- och konkurrensutjämning i samband med införandet av Seca-direktivet och att inflaggningar ska kunna bli billigare och gå smidigare.

– Vi vill att den nya regeringen ska bli mer proaktiv i sjöfartspolitiken. För den förra regeringen gjorde inte jättemycket väsen av sig, säger Tomas Abrahamsson.

Ännu ingen respons

Enligt Christer Themnér på Sjöbefälsföreningen så vill de också upplysa den nya regeringen.

– Vi vill upplysa dem kring vad vi diskuterade med den gamla regeringen för att saker inte ska hamna mellan stolarna.

Än så länge har varken Christer Themnér eller Tomas Abrahamsson fått någon respons från Finansdepartementet på brevet och dess innehåll.

Skickat till flera departement

Förutom att det skickades till finansministern har kopior också skickats till infrastrukturminister Anna Johansson och till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Hela brevet finns att läsa på Seko Sjöfolks hemsida.