Kraftigt fall i antalet piratattacker

Antalet rapporterade piratattacker i världen förra året uppgick till 276, det lägsta antalet sedan 1999. Enligt statistiken från International Maritime Bureau, IMB, ökade däremot antalet sjömän som togs som gisslan till 440, det högsta sedan 1992. Ingen sjöman har dödats i attackerna, däremot saknas fortfarande tolv. 23 fartyg kapades, det högsta antalet på fyra år. Piratattackerna ökade utanför Somalia från två 2004 till 35 förra året. Utanför Irak genomfördes tio attacker 2005, mot noll året innan. I andra delar av världen minskade antalet attacker. I Malakkasundet minskade de med två tredjedelar, från 38 till 12.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.