Kraftig ökning av containertrafiken i Helsingborg

Förra året ökade containerhanteringen i Helsingborgs Hamn med 12 procent. Orsaken är framför allt att den nya combiterminalen bidragit till större volymer. Nu ökar också efterfrågan på kringtjänster som stripping och stuffing av containrar.