Organisatör: Länsstyrelsen Västmanland

Sjöfarten, klimatet, drivmedlen och ekonomin

Digitalt seminarium som tar upp det senaste inom klimat och sjöfart. Under seminariet kommer du bland annat att få höra vad som är aktuellt kring det framtida handelssystem för transporter som EU har beslutat att införa. Du får även en redovisning om de fossilfria drivmedel som bör kunna användas till 2030. Seminariet är en del av ett nationellt projekt som vänder sig till alla som på något vis arbetar med godstransporter till sjöss.