Organisatör: Transportstyrelsen

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium

Pandemin satte stopp för vårens seminarium, men nu planerar Transportstyrelsen ett nytt seminarium till hösten med tema hållbar utveckling. Mer info om programmet kommer längre fram.