20 december, 2018

Ville Koskinen

Styrelsen för rederikoncernen Meriaura Group i Åbo har utsett Ville Koskinen till vd för VG Shipping Oy. Han är sjökapten till utbildningen och har varit anställd inom VG Shipping sedan 2003, senast som chef för rederiaffärsverksamheten.

20 december, 2018

Bengt-Erik Rosin

Styrelsen för rederikoncernen Meriaura Group i Åbo har utsett agronom och ekonomie kandidat Bengt-Erik Rosin till ny vd för Meriaura Oy. Han har varit anställd i företaget från 2014 som vice vd med ansvar för befraktning och operation. Han efterträder Elisa Mikkolainen, som avslutade sin tjänstgöring som vd den 19 december.

13 december, 2018

Henrik Hartman

Safe at Sea AB i Göteborg rekryterar Henrik Hartman som ny vd.  Hans Bergenheim, styrelseordförande i Safe at Sea AB, säger att företagets kriterier har bland annat varit att hitta en person med ett brinnande engagemang inom livräddning, en stark affärsprofil med ekonomisk kompetens samt med tydlig vilja att skapa goda resultat. Henrik Hartman har sin grund inom försvarsmakten där han under ett antal år har arbetat som officer. Efter civilekonomutbildning växlade han över till privata sektorn där han bland annat jobbade som Financial Controller. Henrik Hartman börjar sin anställning 4 februari.

10 december, 2018

Mikael Laurin

Mikael Laurin, tidigare CEO på Laurin Maritime och nuvarande styrelseledamot i Team Tankers och I-tech, har anslutit till Lean Marine som ny vd. Mikael har shippingbranschen i blodet och från det tidigare familjeägda Laurin Maritime har han erfarenhet från Lean Marines produkter för direkt och automatiserad reduktion av bränsleförbrukning. Lean Marine befinner sig i en tillväxtfas och Mikael kommer att bidra stort till denna i och med sitt perspektiv från kundsidan och strategiska fokus.

27 november, 2018

Mats Engblom

Till ny ekonomidirektör för Viking Line-koncernen har ekonomie magister Mats Engblom utsetts. Mats Engblom har närmast arbetat som chef för Viking Lines business control-funktion. Engblom tillträder sin nya tjänst den 26 november 2018 och ingår i koncernens ledningsgrupp.

26 november, 2018

Patrik Almqvist

Patrik Almqvist, 31 år, är sedan några månader Head of Network & Fleet på Stena Line. Hans uppgifter rör optimering av flotta, tonnage, kapacitet och vilka linjer Stena Line ska operera, nu och i framtiden. Patrik Almqvist har gjort snabb intern karriär inom Stena. Redan när han studerade Sjöfart och logistik på Chalmers praktiserade han och sommarjobbade på Stena RoRo, där han 2011 blev anställd inom Commercial Operations. Sedan 2015 har han arbetat i olika roller på Stena Line Network & Fleet och i april tog han över som ansvarig. Patrik har också en mäklarutbildning från Institute of Chartered Shipbrokers i London och har studerat ekonomi vid Linnéuniversitetet. Under sin tid på Stena har han också varit del av GROW, ett internt ledarskapsprogram för unga talanger.

26 november, 2018

Marcus Mattsson

Den 1 oktober anslöt Marcus Mattson, 32 år, till avdelningen Network & Fleet i rollen som Business Development Manager. Hans uppgift är att ytterligare förstärka den strategiska utvecklingen av Stena Lines flotta och linjenätverk i linje med företagets strategi. Marcus Mattsson är utbildad på Handelshögskolan i Göteborg, där han också har sina rötter. Han kommer senast från H&M där han bland annat arbetade med krossfunktionell affärsutveckling, Business Controlling och projektledning.
”Det kanske låter som ett oväntat branschbyte och jag har fått lära mig mer om fartyg på några veckor än jag lärt mig under hela mitt liv tidigare. Men det finns också stora likheter. Båda företagen är familjeägda, har en matrisorganisation och mitt jobb är starkt knutet till finansiell analys”, säger Marcus Mattsson.

19 november, 2018

Peter Hellgren

Med anledning av att VVD och VD:s ersättare Andreas Remmer har sagt upp sig från sin tjänst inom Viking Line Abp, har styrelsen beslutat att utse VVD Peter Hellgren till VD:s ersättare. Processen med syfte att ersätta Andreas Remmer fortgår.

19 november, 2018

Torge Schärf

Adnavem, en marknadsplats för containertransporter med möjlighet att genomföra en bokning utan inblandning av speditör, anställer Torge Schärf som Customer Specialist. Torge kommer senast från Panalpina och har gedigen erfarenhet från spedition, tull och nära kund- och leverantörsrelationer. ”Kundupplevelsen är det viktigaste för oss och det är viktigt att vi förstår både den transportköpande kundens behov och samtidigt möjliggör för de bästa transport- och serviceleverantörerna att synliggöra sina erbjudanden på Adnavem. Torge kommer att tillföra oerhört mycket till båda våra ben och samtidigt stödja arbetet att utveckla Adnavem i rätt riktning”, säger Andreas Wramsmyr CEO på Adnavem. Just nu är fokus frakter mellan Asien och Norden men planen är att erbjuda transportköparen en global täckning i framtiden.

14 november, 2018

Mats Palmbäck

Mats Palmbäck är Stena Lines nya Port Manager i Nynäshamn. Mats Palmbäck har bred erfarenhet från sjöfartsindustrin. Han har seglat som däcksbefäl i flera olika typer av fartyg, framför allt bilfartyg och passagerarfärjor, och han har haft flera olika roller på landkontor inom operations.

14 november, 2018

Karna Kristofferson

Stena Line har anställt Karna Kristofferson som ny Fleet Manning Manager. Hon arbetar med struktur och logistikflöden inom besättningsbemanning i Skandinavien, Tyskland och Baltikum. Karna Kristofferson har gedigen erfarenhet från besättningsplanering i flygindustrin och arbetade senast på Jeppesen Systems i Göteborg.

12 november, 2018

Lars Nicklason 

Den 1:a november blir Lars Nicklason kommunikationsansvarig på Lighthouse. Han vikarierar för Andreas Kron som är föräldraledig till och med april 2019. - Jag ser fram mot att arbeta som kommunikatör och verka för att sprida den viktiga forskning som sker inom Lighthouse nätverk för en hållbar maritim sektor, säger Lars Nicklason.  Han har arbetat som journalist i över 20 år, främst med granskande journalistik för Göteborgs Posten och GT. Han har också länge varit knuten till akademin. Mellan 2011 och 2017 producerade han Chalmers Magasin och sedan länge arbetar han också för Göteborgs universitets personaltidning GU Journalen, något som han fortsätter att göra en dag i veckan under sitt vikariat.

12 november, 2018

Mikael Lundholm

CM Hammar stärker upp sin marknadsavdelning och har rekryterat Mikael Lundholm som Technical Sales Manager. Mikael kommer att ha hand om CM Hammars globala nätverk av kunder och distributörer och vara en värdefull spelare i marknadsarbetet. Mikael är utbildad sjökapten med BS:c inom Shipping and Logistics vid Chalmers. Närmast kommer Mikael från Teekay Shipping och har en bred bakgrund av sjöfart från alla olika storlekar på fartyg. CM Hammar ser fram emot att utöka sin kompetens inom slutanvändarperspektivet på våra säkerhetsprodukter.

2 november, 2018

Jessica Sandberg

Jessica Sandberg är från 1 november ny vd för Briggen Tre Kronor AB. Hon har en gedigen bakgrund inom förändringsledning, försäljningsledning samt hur man utvecklar affärsmodeller med kunden och marknaden i fokus. Jessica har varit verksam inom stora globala företag och även varit delaktig i att starta nya företag. Ett av de senaste uppdragen var att bygga upp delar av LinkedIn i Norden med fokus på hur man skapar och driver affärer via plattformen. Närmast kommer Jessica från ett uppdrag som Commercial Director för Nespresso Professional där fokus har varit på att skapa tillväxt genom förändringsledning, sälj- och målstyrning, paketera om affärsmodell samt bygga team och företagskultur. Hon efterträder Anders Mannesten som efter åtta år i briggens tjänst beslutat att sluta som vd. Under Anders tid som vd har Briggen Tre Kronor genomgått en rad förändringar och omstruktureringar. Med sin coachande ledarstil har han också gjort organisationen starkare.

17 oktober, 2018

Johan Lundqvist

Svenska Skeppshypotek förstärker. Johan Lundqvist började 15 oktober som kundansvarig. Han har gedigen bankerfarenhet, kommer närmast från Stena Stål AB där han varit kreditansvarig.