26 november, 2018

Patrik Almqvist

Patrik Almqvist, 31 år, är sedan några månader Head of Network & Fleet på Stena Line. Hans uppgifter rör optimering av flotta, tonnage, kapacitet och vilka linjer Stena Line ska operera, nu och i framtiden. Patrik Almqvist har gjort snabb intern karriär inom Stena. Redan när han studerade Sjöfart och logistik på Chalmers praktiserade han och sommarjobbade på Stena RoRo, där han 2011 blev anställd inom Commercial Operations. Sedan 2015 har han arbetat i olika roller på Stena Line Network & Fleet och i april tog han över som ansvarig. Patrik har också en mäklarutbildning från Institute of Chartered Shipbrokers i London och har studerat ekonomi vid Linnéuniversitetet. Under sin tid på Stena har han också varit del av GROW, ett internt ledarskapsprogram för unga talanger.

26 november, 2018

Marcus Mattsson

Den 1 oktober anslöt Marcus Mattson, 32 år, till avdelningen Network & Fleet i rollen som Business Development Manager. Hans uppgift är att ytterligare förstärka den strategiska utvecklingen av Stena Lines flotta och linjenätverk i linje med företagets strategi. Marcus Mattsson är utbildad på Handelshögskolan i Göteborg, där han också har sina rötter. Han kommer senast från H&M där han bland annat arbetade med krossfunktionell affärsutveckling, Business Controlling och projektledning.
”Det kanske låter som ett oväntat branschbyte och jag har fått lära mig mer om fartyg på några veckor än jag lärt mig under hela mitt liv tidigare. Men det finns också stora likheter. Båda företagen är familjeägda, har en matrisorganisation och mitt jobb är starkt knutet till finansiell analys”, säger Marcus Mattsson.

19 november, 2018

Peter Hellgren

Med anledning av att VVD och VD:s ersättare Andreas Remmer har sagt upp sig från sin tjänst inom Viking Line Abp, har styrelsen beslutat att utse VVD Peter Hellgren till VD:s ersättare. Processen med syfte att ersätta Andreas Remmer fortgår.

19 november, 2018

Torge Schärf

Adnavem, en marknadsplats för containertransporter med möjlighet att genomföra en bokning utan inblandning av speditör, anställer Torge Schärf som Customer Specialist. Torge kommer senast från Panalpina och har gedigen erfarenhet från spedition, tull och nära kund- och leverantörsrelationer. ”Kundupplevelsen är det viktigaste för oss och det är viktigt att vi förstår både den transportköpande kundens behov och samtidigt möjliggör för de bästa transport- och serviceleverantörerna att synliggöra sina erbjudanden på Adnavem. Torge kommer att tillföra oerhört mycket till båda våra ben och samtidigt stödja arbetet att utveckla Adnavem i rätt riktning”, säger Andreas Wramsmyr CEO på Adnavem. Just nu är fokus frakter mellan Asien och Norden men planen är att erbjuda transportköparen en global täckning i framtiden.

14 november, 2018

Mats Palmbäck

Mats Palmbäck är Stena Lines nya Port Manager i Nynäshamn. Mats Palmbäck har bred erfarenhet från sjöfartsindustrin. Han har seglat som däcksbefäl i flera olika typer av fartyg, framför allt bilfartyg och passagerarfärjor, och han har haft flera olika roller på landkontor inom operations.

14 november, 2018

Karna Kristofferson

Stena Line har anställt Karna Kristofferson som ny Fleet Manning Manager. Hon arbetar med struktur och logistikflöden inom besättningsbemanning i Skandinavien, Tyskland och Baltikum. Karna Kristofferson har gedigen erfarenhet från besättningsplanering i flygindustrin och arbetade senast på Jeppesen Systems i Göteborg.

12 november, 2018

Lars Nicklason 

Den 1:a november blir Lars Nicklason kommunikationsansvarig på Lighthouse. Han vikarierar för Andreas Kron som är föräldraledig till och med april 2019. - Jag ser fram mot att arbeta som kommunikatör och verka för att sprida den viktiga forskning som sker inom Lighthouse nätverk för en hållbar maritim sektor, säger Lars Nicklason.  Han har arbetat som journalist i över 20 år, främst med granskande journalistik för Göteborgs Posten och GT. Han har också länge varit knuten till akademin. Mellan 2011 och 2017 producerade han Chalmers Magasin och sedan länge arbetar han också för Göteborgs universitets personaltidning GU Journalen, något som han fortsätter att göra en dag i veckan under sitt vikariat.

12 november, 2018

Mikael Lundholm

CM Hammar stärker upp sin marknadsavdelning och har rekryterat Mikael Lundholm som Technical Sales Manager. Mikael kommer att ha hand om CM Hammars globala nätverk av kunder och distributörer och vara en värdefull spelare i marknadsarbetet. Mikael är utbildad sjökapten med BS:c inom Shipping and Logistics vid Chalmers. Närmast kommer Mikael från Teekay Shipping och har en bred bakgrund av sjöfart från alla olika storlekar på fartyg. CM Hammar ser fram emot att utöka sin kompetens inom slutanvändarperspektivet på våra säkerhetsprodukter.

2 november, 2018

Jessica Sandberg

Jessica Sandberg är från 1 november ny vd för Briggen Tre Kronor AB. Hon har en gedigen bakgrund inom förändringsledning, försäljningsledning samt hur man utvecklar affärsmodeller med kunden och marknaden i fokus. Jessica har varit verksam inom stora globala företag och även varit delaktig i att starta nya företag. Ett av de senaste uppdragen var att bygga upp delar av LinkedIn i Norden med fokus på hur man skapar och driver affärer via plattformen. Närmast kommer Jessica från ett uppdrag som Commercial Director för Nespresso Professional där fokus har varit på att skapa tillväxt genom förändringsledning, sälj- och målstyrning, paketera om affärsmodell samt bygga team och företagskultur. Hon efterträder Anders Mannesten som efter åtta år i briggens tjänst beslutat att sluta som vd. Under Anders tid som vd har Briggen Tre Kronor genomgått en rad förändringar och omstruktureringar. Med sin coachande ledarstil har han också gjort organisationen starkare.

17 oktober, 2018

Johan Lundqvist

Svenska Skeppshypotek förstärker. Johan Lundqvist började 15 oktober som kundansvarig. Han har gedigen bankerfarenhet, kommer närmast från Stena Stål AB där han varit kreditansvarig.

15 oktober, 2018

Joakim Boman

Furetank Chartering förstärker med Joakim Boman som blir ny fartygsbefraktare från 1 november. Joakim har lång erfarenhet som fartygsbefraktare och har tidigare bland annat  arbetat i liknande position på Brostöm AB i Göteborg. Han kommer närmast från Alta Shipping i Madrid, där han arbetat som skeppsmäklare.  

26 september, 2018

Martin Ekholm

Telko International AB har rekryterat Martin Ekholm som nyligen tillträtt tjänsten som Vice President Sales Europe. Han är utbildad inom Marinen med inriktning Navigation och Sonar. Martin har stor erfarenhet inom den maritima branschen och har dom senaste åren arbetat som Area Sales Manager på Transas, med Skandinavien som sitt område. Martin kommer att bygga upp försäljningen av Telkos produkter i Europa samt vara med i strategiarbetet för en helt ny plattform, Telscope, vars primära uppgift är att underlätta rapportering och spara tid för besättningen. – Det ska bli väldigt spännande att få vara med från starten och kunna påverka i alla led. Jag tror på lokal närvaro och en hög servicenivå, det kommer vara några av grundpelarna i uppbyggnaden av Telko International AB. Moderbolaget Telko AS har funnits i över 20 år och våra produkter, såsom TECDIS, har levererats till 6.000 fartyg, berättar Martin Ekholm.  

20 september, 2018

Nicklas Ebersson

Nicklas Ebersson rekryterades till Stockholm Hamnars marknads- och försäljningsavdelning i mitten av augusti. Han är marknadsansvarig för gods och förmedlar kontakten mellan speditörer, varuägare, transportörer och rederier för att kundanpassa logistiklösningar på både export- och importsidan till från Sverige. Nicklas arbetar också med att marknadsföra Östersjöns nya storhamn, Stockholms Norvik Hamn, som öppnar 2020. Nicklas har 20 års erfarenhet från den internationella transport- och logistikbranschen. Han har bland annat erfarenhet från Mellanösterns Abu Dhabi och Qatar där han jobbade med global försäljning till de största hamnarna i den regionen.

7 september, 2018

Henrik Malm

Henrik Malm har sedan 1 september återvänt till MAN Energy Solutions (tidigare MAN Diesel & Turbo) för att åter axla rollen som Head of PrimeServ. Rollen innefattar ansvar för MAN ES eftermarknad med teknisk service, uppgraderingsprojekt och reservdelar i Sverige, Finland och Baltländerna. Henrik har de senast 1,5 åren varit VD för Northern Energy & Supply och samlat på sig värdefulla erfarenhet för att nu ta MAN PrimeServ vidare till nya nivåer. Henrik är utbildad sjöingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt affärsutbildad vid IHM Business School.

6 september, 2018

Rikard Sahl

Sjökapten Rikard Sahl har startat egen konsultverksamhet i företaget Sahl Maritime med inriktning mot säkerhet, kvalitet, olycksutredningar och organisationsutveckling. Kunder är främst rederier, konsultbolag och hamnar. Rikard har varit verksam inom shipping sedan 1975 i befattningar som hamnchef i Kapellskärs hamn, befälhavare i Viking Line, skadereglerare i Trygg Hansa och lots i Södertälje. Han kommer närmast från en tjänst som utredare av olyckor och tillbud inom kommersiell sjöfart hos Statens haverikommission.