15 maj, 2014

Viktor Daun

Viktor Daun har antagits till ett 15 månader långt trainee-program som kompetenscentrat Lighthouse startat i samverkan med ett flertal aktörer inom sjöfartsnäringen. Viktor går just nu sista terminen på Naval Architecture and Ocean Engineering-programmet på Chalmers och börjar trainee-programmet till hösten.

5 maj, 2014

Petter Samuelson

Petter Samuelson har anställts som operatör på Furetank Chartering Sweden AB. Petter kommer närmast från Logistics Services Volvo Group där han arbetade med premiumtransporter till Volvos fabriker. Petter har studerat Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen.

4 maj, 2014

Björn Kjerfve

Björn Kjerfve lämnar sin post som President of the World Maritime University, WMU, i Malmö för en tjänst med titeln Chancellor vid American University of Sharjah i Förenade Arabemiraten. Björn Kjerfve har lett WMU sedan hösten 2009 och avtackades av IMO:s generalsekreterare och tillika WMU:s chancellor Koji Sekimizu. IMO inleder nu en internationell rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare. Under tiden blir Neil Bellafontaine, idag med titeln Vice President Academic, tillförordnad Acting President.

29 april, 2014

Kari Hietanen

Wärtsilä, direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden och medlem i direktionen, har blivit utsedd till ordförande för European Engine Power Plants Association (EUGINE). Det är en nyligen grundad sammanslutning för europeiska tillverkare av motordrivna kraftverk. 

17 april, 2014

Peter Hellgren

Viking Line Abp, Peter Hellgren har utsetts till VVD (EVP) i Viking Line Abp med helhetsansvar för koncernens försäljning och marknadsföring. Han har sedan 2011 fungerat som marknadsdirektör för Viking Lines svenska marknadsområde.

10 april, 2014

Michael Balzer

Michael Balzer har anställts som demurrage negotiator hos Furetank Chartering Sweden AB. Anställningen påbörjades i april. Michael avslutar sina studier på Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen i juni och kommer fram tills dess jobba deltid. Michael har tidigare jobbat som stuveriarbetare i Göteborgs hamn. 

1 april, 2014

Agne Carlsson

Breakwater Publishing, Sedan den 1 april jobbar Agne Carlsson på Breakwater Publishing med annonser och kommunikation för Sjöfarten. Agne lämnade Sjöfartstidningen efter många år och arbetar nu tillsammans med sin tidigare kollega och chef Lennart Fougelberg. 

20 mars, 2014

Jan Hanses

Viking Line Abp, Jan Hanses har utsetts till ny verkställande direktör i Viking Line Abp från den 20 mars 2014. Han anställdes i dåvarande SF Line Ab som jurist 1988 och utsågs 2005 till vice verkställande direktör i Viking Line Abp.

20 mars, 2014

Andreas Remmer

Viking Line Abp, Sedan den 20 mars är Andreas Remmer vice verkställande direktör och den verkställande direktörens ställföreträdare i Viking Line Abp. Han anställdes 2013 i Viking Line som direktör för ekonomi, finansiering och IT.

17 mars, 2014

Christian Schell

Christian Schell har rekryterats av APM Terminals i Göteborg som ny chef för HSSE med ansvar för säkerhet, miljö och hållbarhetsfrågor. Han påbörjade sin nya tjänst den 17 mars. Christian Schell kommer närmast från Maersk Tankers där han arbetat som Technical Business Process Owner. Christian är utbildad sjökapten och har bland annat arbetat som befälhavare hos Rederi AB Älvtank. Han har också haft olika tjänster i land inom Broströmkoncernen och de senaste åren på Maersk Tankers.

14 mars, 2014

Karl Pagoldh

Sirius Chartering, Karl Pagoldh börjar den 14 mars arbeta som befraktare på Sirius Chartering. Karl har tidigare arbetat för OW Bunker i Göteborg under tre år och innan dess var han en del av befraktningsteamet på Sirius Chartering.  

1 mars, 2014

Sami Syrjänen

MAN Diesel & Turbo AB, Sedan den 1 mars är Sami Syrjänen ny servicechef hos MAN Diesel & Turbo i Göteborg. Sami kommer närmast från Donsötank där han arbetade i tre år, och var dessförinnan programansvarig för sjöingenjörsutbildningen på Chalmers.

18 februari, 2014

Madelene Rodhe

Sjölog, Madelene Rodhe är ny projektledare för Chalmers arbetsmarknadsmässa Sjölog 2015. Hon har tidigare varit seminariedagsansvarig för Sjölog 2014 och läser andra året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers.

18 februari, 2014

Kerstin Ramström

Sjölog, Kerstin Ramström är ny vice projektledare för Chalmersstudenternas arbetsmarknadsmässa Sjölog 2015. Tidigare har Kerstin varit katalogansvarig för Sjölog 2014. Hon läser första året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers.

1 februari, 2014

Sofie Emmerman

Furetank Rederi, Sofia Emmerman är anställd i Furetank Rederi som administratör på kontoret på Donsö. Sofia Emmerman är ekonom och hon har tidigare jobbat bland annat på Tärntank.